Meta
Realitatea Vâlceană

1-29 iunie, o nouă de sesiune de depunere a proiectelor pe măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri

Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) anunță lansarea, în perioada 01 – 29 iunie 2012, a celei de a șaptea sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 112.

Fondurile disponibile pentru Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” sunt de 120.886.096 Euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul Măsurii 112 este de 40.000 de Euro.

Depunerea proiectelor pentru Măsura 112 se va face la sediile OJPDRP în intervalul orar 09:00 – 14:00. Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei Măsuri. Procedura de selecție va fi afișată pe site-urile www.apdrp.ro, www.madr.ro și la fiecare CRPDRP și OJPDRP.

Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei Măsuri este: 29 iunie 2012, ora 12:00.

Anunțarea rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecție de către Directorul General al Autorității de Management pentru PNDR.

APDRP va notifica în scris și prin intermediul paginii de internet www.apdrp.ro pe toți solicitanții privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanțare depuse de către aceștia la sediile APDRP.

Solicitanți eligibili:

Pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 112 sunt fermierii în vîrstă de până la 40 de ani (neîmpliniți la data depunerii Cererii de finanțare), persoane fizice sau juridice care practică în principal activități agricole și a căror exploatație agricolă: are o dimensiune economică cuprinsă între 6 și 40 UDE (Unitatea de Dimensiune Economică (UDE) reprezintă unitatea prin care se exprimă dimensiunea economică a unei exploatații agricole determinată pe baza marjei brute standard a exploatației (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei unități de dimensiune economică este de 1.200 Euro.); este situată pe teritoriul țării; este înregistrată în Registrul fermelor și Registrul agricol.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Măsura 112, sunt: * Persoana fizică; * Persoana fizică înregistrată și autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare: * individual și independent, ca persoane fizice autorizate; * ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale; * Asociat și administrator unic al unei Societăți cu răspundere limitată – SRL, înființată în baza Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Activități eligibile:

Planul de afaceri trebuie să includă detalii privind investițiile care se realizează demonstrând că cel puțin 30% sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformității cu standardele comunitare, modernizarea și dezvoltarea exploatației, astfel:

* construirea și/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producția agricolă la nivel de fermă, incluzându-le și pe cele pentru protecția mediului;

* achiziționarea sau achiziționarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, mașini, utilaje,instalații, echipamente și accesorii, echipamente și software specializate;

* achiziționarea de animale și după caz a cotei de producție; * plantarea și replantarea plantelor perene; * Achiziționarea de teren pentru activități agricole.

Condiții de finanțare:

Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 112, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 1. are vârsta sub 40 de ani și se instalează pentru prima dată în exploatația agricolă ca și conducător (șef) al acesteia; 2. deține sau se angajează să dobândească2 competențe și calificări profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să o desfășoare. 3. prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităților agricole din cadrul exploatației agricole.

Se angajează să urmeze, în primii trei ani de la primirea sprijinului, cursuri de formare profesională prin Măsura 111 „Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe” în cel puțin unul din domeniile: managementul exploatației agricole, contabilitatea fermei, protecția mediului, agricultură ecologică etc. Sunt eligibili solicitanții (cu vârsta minimă de 18 ani) care au terminat 10 clase, cu profil agricol.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10.000 Euro pentru o exploatație agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE, iar peste această dimensiune, sprijinul pentru instalare poate crește cu 2.000 Euro/1UDE, dar nu va putea depăși 25.000 Euro/exploatație. Valoarea sprijinului acordat se calculează în lei, în funcție de rata de schimb EUR/ LEU, cea mai recenta stabilită de către Banca Centrala Europeană înaintea datei de 1 ianuarie a anului în care se elaborează decizia de acordare a ajutorului (certificatul de plată), conform prevederilor art. 7 și 11 din Regulamentul CE 1913/ 2006.

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.