Meta
Realitatea Vâlceană

14 posturi pe durată nedeterminată şi patru posturi pe durată determinată, scoase la concurs la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea a anunţat organizarea unui concurs în conformitate cu prevederile HGR/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea mai multor posturi vacante şi temporar vacante. Este vorba de 14 posturi pe durată nedeterminată şi patru posturi pe durată determinată. Iată care sunt acestea: l pe durată nedeterminată: – îngrijitor curăţenie: 1 post – Secţia Ortopedie; 2 posturi – Secţia Urologie; 1 post – Secţia Obstetrică – Ginecologie I; – asistent generalist: 1 post – Compartiment Nefrologie; 1 post – Ambulatoriu Integrat Cabinet Medicină Internă; 1 post – Ambulatoriu Integrat Cabinet Pediatrie; 1 post – Secţia Pediatrie; 1 post – Secţia Chirurgie Generală; 1 post – Ambulatoriu Integrat Cabinet Obstetrică – Ginecologie; – asistent BFT: 2 posturi Secţia RMFB Călimăneşti; – muncitor necalificat: 1 post – Bucătăria I; – zidar – 1 post; l pe perioadă determinată: asistent generalist: 2 posturi – Secţia Neonatologie; 1 post – Secţia ATI; 1 post – Secţia ORL.

Iată condiţiile specifice pentru aceste posturi, acestea sunt: l pentru postul de asistent generalist: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceale sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare sau diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate. l pentru postul de asistent BFT: – diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diploma de studii postliceală prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare sau diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate – asistent BFT; l Pentru postul de îngrijitor curăţenie şi muncitor calificat: şcoala generală; l Pentru postul de zidar trebuie certificat de calificare. Dosarele se depun la serviciul RUJC, de luni până vineri, între orele 10.00 – 14.00.

Bibliografia, tematica de concurs şi relaţii suplimentare se pot obţine la serviciul RUJC din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea.

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.