Meta
Realitatea Vâlceană

A fost lansat proiectul “Lucrări de reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr. 13”

Joi, 28 noiembrie 2019, la ora 12.30, la Primăria Râmnicului a avut loc conferința de presă în care Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea a anunțat lansarea proiectului “Lucrări de reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr. 13” cod SMIS 122651, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

“În data de 8 iulie 2019 a fost semnat Contractul de finantare aferent proiectului, între Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Bugetul proiectului este de 5.080.317,96 lei, din care valoarea contribuţiei nerambursabile este de 4.978.711,60 lei, din care contribuția din FEDR – 4.318.270,27 lei. Perioada de implementare a proiectului este, conform contractului de finanțare, 01.01.2018 până în data de 30.09.2021.

Proiectul urmărește îmbunătățirea calității infrastructurii de educație și a dotării Școlii Gimnaziale nr. 13 pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene, a accesului la educație în mod nediscriminatoriu, precum și la creșterea accesului populației școlare la procesul educațional.
Principalele categorii de lucrări de intervenție propuse sunt următoarele:
Clădire școală
- Modernizare săli de clasă (înlocuire pardoseli, placaje, finisaje); Dotări săli clasă (bănci, calculatoare, jaluzele exterioare cu protecție termică, table scolare inteligente, copiatoare); Dotări laborator chimie, informatică, biologie;
- Montare vană generală termostatată și instalație de climatizare în școală;
- Înlocuire și modernizare sistem de supraveghere video; extindere rețea de internet (wireless);
- Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu (execuția unei instalații de detecție, semnalizare și alarmare incendiu);
- Lucrări și dotări în sala de festivități; Amenajare și dotare laborator fonic; Modernizare și dotare săli pentru învățământul ”step by step”;
- Amenajări și dotări sală de mese cu mobilier și masină de spălat vase; Lucrări de modernizare la grupurile sanitare (inclusiv obiectele sanitare).
Sală de sport
- Înlocuire suprafață de joc existentă, cu suprafață de joc profesională, din parchet;
- Înlocuire instalație de iluminat în sală, instalație termică, tâmplărie uși și ferestre;
- Lucrări de modernizare interioare la vestiare și grupuri sanitare; Dotări: panouri de baschet mobile, set volei, porți handbal, spaliere, saltele.
Amenajări exterioare
- Refacere și modernizare spații verzi, alei și pavaje în curtea școlii;
- Amenajare teren de sport cu suprafață sintetică și împrejmuirea acestuia;
- Facilități pentru colectarea selectivă a deșeurilor”, a declarat viceprimarul Eusebiu Vețeleanu.

Date de contact:
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea
Tel: 0250.731.016; Fax: 0250.731.843
E-mail: primaria@primariavl.ro

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.