Meta
Realitatea Vâlceană

Acvitate susţinută a Apavil în Băile Govora, Horezu şi Băbeni

Personalul de întreţinere şi reparaţii al Apavil – Centrul de Exploatare Vest a executat o serie de lucrări în ulma perioadă în întreaga arie de operare.

Asel, în sectorul Băile Govora s-a intervenit în vederea eliminării pierderilor de apă pe str. Tudor Vladimirescu (reţeaua de distribuţie apă potabilă Ø219 – săpătură manuală şi
umplutură, montat colier mecanic), în comuna Frânceş (conducta PEHD De63 – înlocuit tronson), în comuna Păuşeş Otăsău – Ursăreş (conducta de alimentare cu apă De110 – săpătură, umplutură în şanţ, sudură mufă De110, EF pentru reparaţie sudură), precum şi la branşamentele individuale – pe str. Dr. Zorileanu şi Eroilor din Băile Govora. De asemenea, au fost înlocuite apometre defecte în Buneş şi Păuşeş Otăsău. Au fost efectuate spălări ale conductei de alimentare cu apă la reţeaua nouă din Păuşeş Otăsău – satul Cernele, 7ind reglate şi presiunile la staţia de repompare.
De asemenea, au fost prelevate probe pentru intrarea în parametrii de potabilitate la această reţea recent preluată de Apavil. Tot în sectorul Govora a fost făcută igienizarea rezervoarelor de înmagazinare Palangine şi Cucurigu. Nu în ulmul rând, a fost monitorizată funcţionarea grupurilor de pompare şi repompare apă potabilă din Păuşeş Otăsău şi Buneş. Nu în ulmul rând, au fost executate lucrări de zidărie din bolţari şi tencuieli la căminul de vizitare pe colectorul de canalizare Ø600 la intrarea în staţie de epurare Mihăeş, 7ind montată o placă din beton cu ramă şi capac.
În sectorul Horezu au fost decolmatate şi curăţate manual grătarele şi prizele de suprafaţă Vaideeni, Izvorul Rece, Romani şi Râmeş. S-au făcut intervenţii în vederea eliminării pierderilor de apă la branşamentele individuale în satele Romanii de Sus şi Urşani (două intervenţii pe conducta din oţel Ø89) şi pe str. I. Gh. Duca (conducta din oţel Ø108), 7ind înlocuite şi piesele defecte la două branşamente individuale. Tot în sectorul Horezu au fost făcute lucrări de reparaţii, prin refacerea zidăriei şi repoziţionarea ramei cu capac) la un cămin de canalizare de pe str. Iancu Jianu din Horezu. În Vaideeni, în dreptul primăriei s-a procedat la decolmatarea, curăţarea şi spălarea căminului de vizitare şi a reţei de canalizare. A fost deviat traseul reţelei de alimentare cu apă PEHD De63 în zona tuburilor de beton Ø1000 montate de constructor la reabilitarea DJ665 Izvorul Rece, prin repoziţionarea vanei Dn50, săpătură mecanică şi sudură pentru 4 coturi De63). De asemenea, împreună cu constructorul a fost montată conductă de alimentare cu apă PEHD De50 pe DJ665, la intrarea în comuna Vaideeni, 7ind înlocuită reţeaua de alimentare cu apă cu conducta PEHD De110 pe o lungime de 160 ml. Totodată, au fost refăcute 4
branşamente.
În sectorul Băbeni s-a procedat la monitorizarea zilnică a funcţionării staţiilor de apă Predeş şi Corbi (comuna Nicolae Bălcescu), a staţiei de epurare Valea Bălcească, a staţiei de apă Şirineasa şi a staţiilor de epurare Şirineasa şi Slăviteş. De asemenea, au avut loc intervenţii în vederea eliminării pierderilor de apă pe reţeaua de distribuţie a apei potabile situată în Băbeni – pe str. Calea lui Traian, Mărculeş şiAleea Liceului.
Acvitatea săptămânală din sectorul Băbeni a mai vizat: înlocuirea apometrelor la o serie de abonaţi din comunele Şirineasa şi N. Bălcescu; monitorizarea zilnică a funcţionării staţiilor de pompare şi repompare Romani – Pădureţu (Băbeni); decolmatarea unui dren pe str. Petrolului din Băbeni; igienizarea prin cosire a vegetaţiei la rezervorul de înmagazinare Rotărăş – N. Bălcescu; 7nalizarea montării conductei PEHD De110 la Tătărani pe traseul conductei PEHD De500 – transport apă potabilă în Băbeni în lungime de 650 ml.
Nu în ulmul rând, au fost urmărite lucrările de săpătură mecanică la montarea conductelor de transport şi distribuţie apă potabilă pe str. Ungureni şi Calea lui Traian precum şi a branşamentelor individuale pe str. Ungureni, a reţelei de apă şi canalizare pe str. Calea lui Traian, a racordurilor de canalizare din zona blocurilor (lucrări executate pe POS Mediu de către SC Govora SA şi SC Stema SRL), precum şi a racordurilor individuale de apă în Valea Mare (lucrări executate de SC Coniz Romarg SRL).

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.