Meta
Realitatea Vâlceană

Activitate intensă a APAVIL SA

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 21 – 27 septembrie 2019 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Căzănești nr. 108, Splaiul Independenței Bl. 11, sc. A, Cetățuia nr. 22A și Poenari nr. 98B intersecție cu strada Buda.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Posada, Cetățuia, Dumitru Drăghițescu, Colonel Bădescu, Zona Ostroveni – Bl. C32 și Bl. A20 și str. Gib Mihăescu – Bl. A 16.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu și Bogdan Amaru.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-au montat 40ml țeava PEHD PN 10 D110mm pentru reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și 24 ml țeava PVC D160 mm pentru extinderea rețelei de canalizare pe strada Schitul Troianu;
- se continuă cu amenajarea terenului pentru finalizarea lucrărilor de înlocuire țeavă apă potabilă pe strada Apusului;
- au fost înlocuiți trei hidranți subterani D80mm și trei vane D80mm pe strada Poenari intersecție cu strada Buda;
- au fost ridicate la cotă cămine de canalizare în Zona Ostroveni – Bl. B1
- au fost montate rame și capac carosabil în Zona Ostroveni – Liceul Ferdinand;
- a fost înlocuit tronsonul de canalizare DN 315 pe str. Gib Mihăescu – Bl. A14;
- au fost curățate manual și mecanizat căminele de pe străzile: Remus Bellu, blocurile O, blocurile S, blocurile V, blocurile C, blocurile F, Zona Centrală și bulevardele Tineretului și Pandurilor;
- ​s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
- s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Florilor – Bl. A16; str. Nicolae Iorga – Bl. A27/III; str. Doctor Hacman – Bl. 77; str. Gib Mihăescu – Bl. A16; str. Eroilor; str. Ostroveni – Bl. A11/3 și Bl. A11/2; Zăvoi – Bl. 6; str. Libertății – Bl. A16; str. Știrbei Vodă – Bl. P2; str. Decebal; str. Carol I – Colegiul Mircea cel Bătrân și str. Ferdinand – Bl. O6.

7 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 7 apometre, dintre care 5 verificate și înlocuite și 2 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 7 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 8 avize de amplasament și 4 avize tehnice.

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.