Meta
Realitatea Vâlceană

Activitate intensă la Apavil Centru Sud

SC APAVIL SA a desfăşurat în săptămâna 16 – 20 ianuarie o serie de activităţi în municipiul Drăgăşani şi în comuna Prundeni.
Avarii rezolvate. Au fost remediate trei avarii la reţeaua de apă în comuna Prundeni.
Probleme punctuale. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-au verificat şi s-au curăţat căminele de racord ale scărilor de bloc, subsolurile blocurilor, rigole şi guri de scurgere;
- s-au continuat lucrările de reparaţie la vechea sală a Staţiei de pompe STAP Nr. 1;
- s-a dezgheţat coloana PEHD 50 mm de transport şi distribuţie apă potabilă pe strada Digului din cartierul Sf. Gheorghe;
- s-au executat lucrări de reparaţie la Staţia de epurare Drăgăşani;
- s-au executat lucrări de curăţenie în magazia de scule şi materiale;
- s-a verificat şi s-a refăcut acostamentul la blocurile unde s-au montat cămine de apometru;
- s-a urmărit în permanenţă funcţionarea echipamentelor la toate staţiile de pompare apă din cadrul Sectorului Drăgăşani( municipiul Drăgăşani şi Comuna Prundeni), precum şi la staţia de epurare din Drăgăşani şi staţiile de pompare şi repompare din Prundeni;
- au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în Sistemul Drăgăşani şi Sistemul Prundeni ca şi ai apei menajere epurate descărcate în Contracanalul Olt.
Apometre verificate si montate. Tot în cursul săptămânii trecute, au fost verificate, dezgheţate şi înlocuite un număr de 11 apometre şi 15 branşamente la case, acolo unde acestea nu corespundeau din punct de vedere metrologic sau erau deteriorate.
Asistenţă tehnică. A fost asigurată în continuare asistenţă tehnică la Staţiile de apă nr. 1 Rudari şi nr. 2 Olt, precum şi la Staţia de Epurare Drăgăşani, cu ocazia efectuării lucrărilor care privesc “Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată în aglomerarea Drăgăşani”, din cadrul proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”.

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.