Meta
Realitatea Vâlceană

Activitate intensă la Apavil Centru Vest

SC APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 03 – 09 iunie 2017 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

Avarii rezolvate. Au fost remediate 5 avarii la reţeaua de apă pe străzile Petrolului, Dragoş Vrânceanu, Unirii din oraşul Băbeni şi Palangine şi Tudor Vladimirescu din oraşul Băile Govora.

Probleme punctuale . Au fost realizate o serie de lucrări punctuale :

- s-au verificat şi s-au curăţat căminele de racord din Băile Govora şi Buneşti;

- s-au verificat şi s-au curăţat căminele staţiile de repompare Nicolae Bălcescu şi Şirineasa;

- s-au executat lucrări de schimbare piese defecte branşamente apă în satele Buzdugan şi Ursăreşti din comuna Păuşeşti, satul Teiuşu din comuna Buneşti şi pe străzile Palangine şi Griviţei din Băile Govora;

- s-a efectuat golirea, dezinfectarea şi spălarea compartimentului II al rezervorului de înmagazinare apă potabilă Cucurigu din Băile Govora;

- s-au monitorizat lucrările de extindere reţea canalizare efectuate în zona Valea Mare din oraşul Băbeni;

- s-a urmărit în permanenţă funcţionarea echipamentelor la staţiile de pompare din cadrul Sectorului Govora (Păuşeşti – Otăsău şi Buneşti), la staţiile de epurare de la Mihăeşti şi Buneşti şi a staţiilor de repompare din Păuşeşti – Otăsău şi Buneşti;

- au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în Sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti – Otăsău şi Frânceşti, ca şi ai apei menajere descărcate în pârâul Govora;

- s-a urmărit în permanenţă funcţionarea echipamentelor la staţiile de apă Predeşti şi Corbi (comuna Nicolae Bălcescu), a staţiei de epurare Valea Bălceasca, a staţiei de apă şirineasa şi a staţiilor de epurare Şirineasa şi Slăviteşti, a staţiilor de pompare şi repompare apă potabilă SP1 – Romani, SP2 – Pădureţu din oraşul Băbeni;

- s-a asigurat buna funcţionare a reţelei de canalizare Corbi – Rotăreşti (comuna Nicolae Bălcescu);

- s-a asigurat calitatea apei şi buna funcţionare a STAP Şirineasa;

- s-au golit manual căminele staţiilor de repompare apă uzată nr. 10 şi 17 din comuna Nicolae Bălcescu;

- s-au executat lucrări de conservare a Staţiei de captare, tratare şi distribuţie apă din satul Frânceşti;

- s-a monitorizat reţeaua de apă a oraşului Băbeni pentru îndepărtarea posibilelor pierderi de apă;

- s-au înlocuit robineţi defecţi în comunele Şirineasa şi Nicolae Bălcescu, precum şi în oraşul Băbeni;

- s-a intervenit în cadrul staţiei de epurare ape uzate Dosul Râului din localitatea Nicolae Bălcescu.

Apometre verificate si montate. Tot în cursul săptămânii trecute, au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestea nu corespundeau din punct de vedere metrologic sau erau deteriorate.
12 iunie 2017

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.