Meta
Realitatea Vâlceană

Activitate intensă la Apavil Centru Vest

SC APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 10 – 16 iulie 2017 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. Au fost remediate 4 avarii la reţeaua de apă pe străzile Romani, Soneşti, Ţarinei din oraşul Băbeni şi în satul Cernele din comuna Păuşeşti.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale: s-au verificat şi s-au curăţat căminele de racord din Băile Govora şi Buneşti; s-au verificat şi s-au curăţat căminele staţiile de repompare Nicolae Bălcescu şi Şirineasa; s-au executat lucrări de schimbare piese defecte branşamente apă în satele Vulpuieşti şi Gurişoara din comuna Mihăeşti, satele Cernele, Ursăreşti şi Barcane din comuna Păuşeşti şi pe strada Pieţii nr. 9 din Băile Govora; s-a realizat igienizarea perimetrelor rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă Buneşti şi Teiuşu din comuna Buneşti; s-a montat un regulator de presiune pe strada Viorelelor nr. 2 din oraşul Băile Govora; au fost executate lucrări de amenajare a terenului, prin betonare şi asfaltare, pe străzile Romani, Soneşti şi Ţarinei; s-a monitorizat reţeaua de canalizare în zona „Blocuri” din oraşul Băbeni; s-a executat un branşament nou în satul Titireci din comuna Buneşti; s-a intervenit pentru înlocuirea unui robinet defect în căminul de apometru în cătunul „Broşteni” din localitatea Şirineasa; s-a urmărit în permanenţă funcţionarea echipamentelor la staţiile de pompare din cadrul Sectorului Govora (Păuşeşti – Otăsău şi Buneşti), la staţiile de epurare de la Mihăeşti şi Buneşti şi a staţiilor de repompare din Păuşeşti – Otăsău şi Buneşti; au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în Sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti – Otăsău şi Frânceşti, ca şi ai apei menajere descărcate în pârâul Govora; s-a urmărit în permanenţă funcţionarea echipamentelor la staţiile de apă Predeşti şi Corbi (comuna Nicolae Bălcescu), a staţiei de epurare Valea Bălceasca, a staţiei de apă Şirineasa şi a staţiilor de epurare Şirineasa şi Slăviteşti, a staţiilor de pompare şi repompare apă potabilă SP1 – Romani, SP2 – Pădureţu din oraşul Băbeni; s-a asigurat buna funcţionare a reţelei de canalizare Corbi – Rotăreşti (comuna Nicolae Bălcescu); s-a asigurat calitatea apei şi buna funcţionare a STAP Şirineasa; s-au golit manual căminele staţiilor de repompare apă uzată nr. 10 şi 17 din comuna Nicolae Bălcescu; s-au executat lucrări de conservare a Staţiei de captare, tratare şi distribuţie apă din satul Frânceşti; s-a monitorizat reţeaua de apă a oraşului Băbeni pentru îndepărtarea posibilelor pierderi de apă; s-au înlocuit robineţi defecţi în comunele Şirineasa şi Nicolae Bălcescu, precum şi în oraşul Băbeni; s-a intervenit în cadrul sta?iei de epurare ape uzate Dosul Râului din localitatea Nicolae Bălcescu
APOMETRE VERIFICATE SI MONTATE. Tot în cursul săptămânii trecute, au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestea nu corespundeau din punct de vedere metrologic sau erau deteriorate.
20 iulie 2017

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.