Meta
Realitatea Vâlceană

Activitate intensă la Apavil Centru Vest

SC APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 06-12 ianuarie 2018, o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

Avarii rezolvate. Au fost efectuate intervenţii la reţeaua stradală de apă potabilă în satul Vulpuieşti, com. Mihăeşti, constând în săpătură, epuisment, montaj (înlocuire) furtun şi umplutură cu pământ.

Probleme deosebite. S-a efectuat lipirea mantalei cauciucate a rezervorului de înmagazinare apă Păuşeşti-Otăsău, din cadrul staţiei de apă Barcanele, s-a dezinfectat, spălat şi umplut cu apă rezervorul de înmagazinare şi, în paralel, s-a demontat instalaţia auxiliară folosită temporar pe rezervorul tampon la alimentarea cu apă a comunelor Păuşeşti-Otăsău, Frânceşti, Mihăeşti şi a oraşului Băile Govora, pe perioada cât a avut loc intervenţia.

Probleme punctuale . Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

- au fost identificate şi înlocuite piesele şi apometrele defecte şi expirate ale branşamentelor de apă în satul Răpăneşti-com. Buneşti şi oraşul Băile Govora-străzile: Pieţei şi Horia, Cloşca şi Crişan;

- s-au înlocuit rulmenţii de la calea de rulare a podului raclor din cadrul staţiei de epurare Mihăeşti;

- s-a urmărit în permanenţă funcţionarea echipamentelor la staţiile de pompare din cadrul Sectorului Govora (Păuşeşti – Otăsău, Pietrari şi Buneşti), la staţiile de epurare de la Pietrari, Mihăeşti şi Buneşti şi la staţiile de repompare din Păuşeşti – Otăsău, Pietrari şi Buneşti;

- au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti – Otăsău, Pietrari şi Frânceşti, cât şi ai apei menajere descărcate în pârâul Govora de la cele 2 staţii de epurare, Buneşti şi Mihăeşti, respectiv în râul Otăsău de la staţia de epurare Pietrari;

- s-au golit manual căminele staţiilor de repompare apă uzată nr.10 şi nr. 17 din localitatea N. Bălcescu;

- s-a asigurat buna funcţionare a staţiilor de repompare apă potabilă SP1-Romani, SP2- Pădureţu din oraşul Băbeni;

- s-au vidanjat căminele staţiilor de repompare apă uzată din localităţile Şirineasa şi N. Bălcescu;

- s-au efectuat lucrări de montare cămin canalizare în satul Loturi din loc. Şirineasa;

- s-a intervenit împreuna cu echipa Hidrojet pentru desfundarea reţelei de canalizare în zona Loturi din loc. Şirineasa;

- s-au efectuat lucrări de montare a două vane şi s-au efectuat probe de presiune pe noua reţea de apă potabilă pe strada Bonciu din oraşul Băbeni;

- s-au înlocuit apometre şi robineţi defecţi în oraşul Băbeni;

- s-a verificat şi au fost remediate problemele la pompa nr. 2 din cadrul staţiei de epurare ape uzate Şirineasa;

- s-a monitorizat reţeaua de apă a oraşului Băbeni pentru îndepărtarea posibilelor pierderi de apă;

- s-a asigurat calitatea apei şi buna funcţionare a staţiilor de captare, tratare şi distribuţie a apei din Şirineasa şi localitatea N. Bălcescu – Predeşti şi Corbi.

- s-a asigurat buna funcţionare a reţelei de canalizare Corbi-Rotărăsti , loc. N. Bălcescu;

- s-a verificat rezervorul de acumulare apă 300 mc din loc. Şirineasa;

- s-au efectuat operaţiuni de înlocuire vas expansiune în cadrul staţiei de repompare apă potabilă – hidrofor, în loc. N. Bălcescu, zona Muzeu.

Apometre verificate şi montate. Tot în cursul săptămânii trecute, au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.