Meta
Realitatea Vâlceană

Activitatea zilierilor, sub lupa ITM Vâlcea. Campanie Națională privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional

În perioada 20 – 24.09.2021, s-a desfăşurat Campania Naţională privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Obiectivele campaniei au fost următoarele:
• Identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri şi luarea măsurilor care se impun pentru nerespectarea de către aceştia a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor metodologice de aplicare a acestei legi.
• Creşterea gradului de conştientizare al beneficiarilor şi a zilierilor care desfăşoară activităţi cu caracter ocazional în domeniile stabilite de legiuitor, în ceea ce priveşte necesitatea aplicării şi respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, stipulate de Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
• Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către beneficiarii din domeniile controlate, a prevederilor Legii nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
• Identificarea beneficiarilor care utilizează munca copiilor şi a tinerilor fără respectarea prevederilor Legii nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri în condiţiile în care se impunea încheierea contractelor individuale de muncă şi luarea măsurilor care se impun pentru respectarea de către beneficiarii din domeniile care fac obiectul campaniei, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.
• Determinarea beneficiarilor de a respecta obligaţia de a înfiinţa, completa registrul de evidenţă a zilierilor şi de a transmite un extras al acestuia la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea îşi are sediul, în termenul legal.

Inspectorii de muncă au controlat 23 beneficiari care îşi desfăşoară activitate pe teritoriului judeţului; au fost constatate 9 neconformităţi pentru care au fost dispuse 9 măsuri cu termene certe de realizare şi informare a Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea. Au fost aplicate 3 sancţiuni contravenţionale în valoare de 18000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 4 şi art. 5, al. 2, lit. a)-d) din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
​​​​​​
p.INSPECTOR ŞEF,
DRUGAN LIVIA MARIANA – INSPECTOR ŞEF ADJUNCT RM

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.