Meta
Realitatea Vâlceană

Într-o jumătate de an, 2298 persoane au fost angajate prin intermediul AJOFM Vâlcea

În perioada 01.01.2019 – 30.06.2019, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Vâlcea au fost încadrate în muncă 2298 persoane, dintre care 984 femei.
Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 1049 au peste 45 de ani, 432 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 571 au între 25 și 35 de ani, iar 246 sunt tineri sub 25 de ani (176 tineri NEET).
În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 1049 provin din mediul urban, iar 1249 persoane sunt din mediul rural.
Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale și postliceale (1056), urmate de cele cu studii profesionale (603). Numărul celor cu studii gimnaziale/primare sau fără studii este de 520, iar cei cu studii superioare sunt în număr de 119.
Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Vâlcea, 280 persoane fac parte din categoria celor greu și foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.
Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.
Astfel, în perioada 01.01.2019 – 30.06.2019, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 4597 persoane.
Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea, puteți accesa www.valcea.anofm.ro.

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.