Meta
Realitatea Vâlceană

AJOFM: Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, implementează proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, Cod MySMIS2014+: 130164, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.1. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație. Durata proiectului este de 36 luni, iar obiectivul general este reprezentat de asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informațional și comunicațional, în vederea creșterii șanselor de ocupare și a ponderii persoanelor cu dizabilități angajate pe piața liberă a muncii.

Activități desfășurate în cadrul proiectului:
- ANOFM: Măsuri active de ocupare pentru facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități;
- ANDPDCA: Acordarea de sprijin angajatorilor în vederea asigurării accesibilizării locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități;
- ANDPDCA: Sprijinirea persoanelor cu dizabilități în vederea creșterii șanselor de integrare pe piața muncii prin acordarea de subvenții în vederea achiziționării de dispozitive și
tehnologii asistive și tehnologii de acces.
Rezultatele așteptate ale proiectului:
- 7000 persoane cu dizabilități informate și consiliate în vederea angajării;
- 200 persoane cu dizabilități, non-NEET pentru care se finanțează subvenții conform art.80 și art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;
- 200 spații de muncă adaptate;
- 1 campanie de informare a beneficiarilor cu privire la achiziționarea produselor asistive;
- solicitări de decontare a voucherului;
- vouchere decontate.

Rezultate ale proiectului înregistrate în perioada 23 mai 2019 – 31 mai 2021:
- 888 persoane incluse în grupul țintă care au beneficiat de sprijin (servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii sau formare profesională);
- 375 persoane angajate din care 83 persoane cu dizabilități, non-NEET pentru care se finanțează subvenții conform art. 80 și art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă din 700 cum sunt prevăzuți în Indicatori;
- 451 Note de verificare a conformității privind acordarea sau respingerea acordării voucherelor;
- până la data prezentă au fost eliberate un număr de 278 vouchere;
- au fost decontate un număr de 151 vouchere;
- au fost încheiate un număr de 278 angajamente ale beneficiarilor de a nu înstrăina produsul achiziționat în baza voucherului;
- a fost actualizată lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces pe site-ul www.andpdca.gov.ro, incluzând, în prezent, un număr de 16 furnizori;
- 393 de audiențe telefonice acordate persoanelor cu dizabilități cu privire la modalitatea prin care pot să beneficieze de voucher, care sunt documentele necesare, care sunt instituțiile cărora se pot adresa;
- a fost alocat un număr de telefon mobil destinat potențialilor beneficiari de voucher;
-au fost distribuite materiale informative referitoare la proiect;
-15 infograme ce includ informații despre furnizori și pașii necesari de urmat în vederea obținerii voucherului au fost postate pe site-ul andpdca.gov.ro;
- 1 material video elaborat despre etapele de parcurs în vederea obținerii voucherului
- au fost realizate Buletine Informative lunare destinate comunicării către asociațiile persoanelor cu dizabilități a informațiilor referitoare la progresul realizat în derularea proiectului;

Data de începere a proiectului: 23.05.2019
Data de finalizare a proiectului: 23.05.2022
Valoarea totală a proiectului 111.978.816,40 lei din care 94.549.862,89 lei cofinanțare UE.
Invităm persoanele cu dizabilități, șomere și inactive non – NEET să se adreseze agențiilor județene de ocupare a forței de muncă pentru a beneficia de oportunitățile din cadrul proiectului.

Datele de contact beneficiar:
Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții B-dul Ghe. Magheru, nr.7, Sector 1, București
Tel.: +4(0) 213 100 789; Fax: +4(0)213 127 474
E-mail: contact@andpdca.gov.ro
Web: www.andpdca.gov.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Program Operațional Capital Uman 2014-2020
www.fonduri-ue.ro

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.