Meta
Realitatea Vâlceană

AJOFM Vâlcea vine în sprijinul absolvenţilor promoţiei 2017. Beneficii financiare au şi angajatorii care îi încadrează în muncă

În data de 26 mai 2017 se încheie anul şcolar pentru învăţământul liceal. Începând cu 27 mai 2017 până pe data de 25.07.2017, absolvenţii sunt aşteptaţi să se înscrie în evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea pentru a beneficia de asistenţă personalizată în vederea identificării şi ocupării unui loc de muncă.
Absolvenţii instituţiilor de învăţământ înregistraţi la agenţiile teritoriale ale AJOFM Vâlcea beneficiază de informare şi consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, precum şi de facilităţi financiare. De asemenea, în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii, absolvenţii pot participa la programe gratuite de formare profesională.
Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă şi obligatorie în vederea obţinerii facilităţilor acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
Absolvenţii care, într-o perioadă de 60 de zile de la finalizarea studiilor, nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale şi sunt înregistrate la structurile ANOFM din raza de domiciliu, nu urmează o formă de învăţământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoareî1ş, pot solicita acordareaindemnizaţiei de şomaj. Acest drept se acordă absolvenţilor, la cerere, pe o perioada de 6 luni, calculată de la data expirarii celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă al cărei cuantum este de 250 lei.
Termenul de 60 de zile de la data absolvirii este termen de decădere din drepturi. În cazul în care absolvenţii nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la terminarea studiilor, ei au dreptul să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dar nu vor avea dreptul la indemnizaţie de şomaj.
AJOFM Vâlcea atenţionează absolvenţii de liceu promoţia 2017 că data absolvirii cursurilor în anul şcolar 2016 – 2017 este 26.05.2017 pentru elevii care au promovat la toate disciplinele, indiferent dacă promovează sau nu examenul de bacalaureat.
Elevii care nu au situaţia şcolară încheiată se pot înregistra în evidenţele ANOFM în termen de 60 zile de la data promovării examenului de corigenţă (data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ).
În perioada 27.05.2017 – 25.07.2017, absolvenţii învăţământuluiliceal trebuie să fie luaţi în evidenţa agenţiilor teritoriale cu următoarele acte: carte de identitate (copie şi original), certificatul/adeverinţa de absolvire (copie şi original), adeverinţa medicală cu menţiunea „apt de muncă/clinic sănătos”, adeverinţă de la organele fiscale teritoriale, pentru a beneficia de indemnizaţia de şomaj, în cazul în care nu se încadrează.
Subvenţionarea locurilor de muncă
Angajatorii care încadrează în muncă pe durata nedeterminată, absolvenţii promoţiei 2017 ai unor instituţii de învăţământ primesc 900 lei lunar, timp de 12 luni, pentru fiecare absolvent, începând cu data încadrării în muncăa absolventului.
Angajatorii care încadrează în muncă pe durata nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc 900 lei lunar, pentru fiecare absolvent, pe o perioada de 18 luni.
În perioada celor 18 luni, cât timp angajatorii sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu, absolvenţii pot urma o formă de pregatire profesională, organizată de către angajator, în condiţiile legii.
Cheltuielile necesare pentru pregatirea profesională vor fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurărilor pentru şomaj.
Angajatorii care, după îndeplinirea celor 18 luni menţin raporturile de muncă sau de serviciu cu absolvenţii încadraţi în condiţiile de mai sus, primesc, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de muncă sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferenta contribuţiilor sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane şi virate, conform legii. Ajutorul financiar poate fi acordat la cerere, pe o perioada de cel mult 2 ani.
Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în situaţia în care se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de încadrare egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării.
Absolvenţii carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de şomaj şi se angajează în perioada de acordare a indemnizaţiei, în condiţiile de mai sus, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat.
Angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor beneficiază, pentru fiecare elev şi student, de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, pentru fiecare elev şi student, pentru o perioadă de 60 zile.
Angajatorii care încheie un contract de ucenicie la locul de muncă, pot primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, un stimulent financiar pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani.
Informaţii suplimentare pe site-ul AJOFM Vâlcea: www.valcea.anofm.ro

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.