Meta
Realitatea Vâlceană

Angajatorii care nu respectă legea, sancționați de ITM! Măsuri dispuse de remediere

În luna martie 2019, Serviciul Control Relaţii de Muncă a efectuat 119 controale, fiind dispuse 423 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi contractului colectiv de muncă.
Au fost aplicate 14 sancţiuni contravenţionale, din care 11 avertismente şi trei amenzi în valoare de 26.500 lei.
În timpul controalelor au fost identificate patru persoane primite la muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă. Au fost depuse trei contracte colective de muncă si două acte adiționale la contractual colectiv de muncă.

“Principalele neconformităţi constatate în controalele efectuate au fost: neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă; netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic; neplata drepturilor salariale; neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă; neîntocmirea foilor colective de prezenţă; neacordarea repausului săptămânal; neplata orelor suplimentare; neplata orelor de noapte; nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control”, a declarat Ion Tănăsoiu, șeful ITM Vâlcea.

SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
În luna martie 2019, Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă a efectuat 90 de controale, fiind dispuse 278 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Au fost aplicate 277 sancţiuni contravenţionale din care, două amenzi in valoare de 14.000 lei si 275 avertismente. In luna martie 2019 au fost înregistrate trei accidente cu incapacitate temporară de muncă.
“ Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate: evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale; elaborarea planului de prevenire şi protecţie; efectuarea controlului medical periodic; efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă; dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru; dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie; asigurarea controlului medical la angajare şi periodic; asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime.
​De asemenea, s-a dispus efectuarea corespunzatoare a determinarilor pentru monitorizarea noxelor, la locurile de munca unde noxele depasesc valorile admise; asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului”, a mai precizat Ion Tănăsoiu, inspector șef ITM Vâlcea

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.