Meta
Realitatea Vâlceană

Anul trecut, ITM a depistat 138 persoane în situații de muncă nedeclarată. Alte NECONFORMITĂȚI și MĂSURI dispuse

COMUNICAT DE PRESĂ privind activitatea de control în domeniul Relațiilor de Muncă pe anul 2021

În anul 2021, Serviciul Control Relaţii de Muncă și compartimentul Muncă Nedeclarată au efectuat 1525 controale, fiind dispuse 4063 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi clauzele din contractele colective de muncă, respectiv, contractele individuale de muncă.
Au fost aplicate 356 sancţiuni contravenţionale, din care 187 avertismente şi 169 amenzi în valoare de 2.658.900 lei.
În timpul controalelor au fost identificate 138 persoane în situații de muncă nedeclarată, după cum urmează:
- 12 persoane primite la muncă fară transmitere a elementelor contractului individual de munca in REGES, încălcâdu-se prevederile art. 260 (1), lit. e^1 din Legea nr. 53/2003 (r) – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
- 5 persoane primite la muncă în perioada de suspendare a contractului individual de muncă, încălcâdu-se prevederile art. 260 (1), lit. e^2 din Legea nr. 53/2003 (r) – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
- 110 persoane primite la muncă fară încheierea unui contract individual de muncă, încălcându-se prevederile art.16 (1) din Legea nr. 53/2003 (r)- Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
- 11 persoane depistate la muncă în afara programului de lucru stabilit în contractul individual de muncă cu timp parțial.
Pentru cazurile evidențiate mai sus angajatorii au fost sancționati in conformitate cu prevederile art. 260 (1), lit. e, art. 260 (1), lit. e^1, art. 260 (1), lit. e^2 respectiv art. 260 (1), lit. e^3, cu amenzi contravenționale in valoare totală de 220.000 lei.
Principalele neconformităţi constatate în controalele efectuate au fost :
- cazuri de muncă nedeclarată;
- neîntocmirea evidenței zilnice a orelor de muncă;
- nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control;
- neplata drepturilor salariale ;
- neacordarea repausului săptămânal ;
- neplata orelor suplimentare ;
- neplata orelor de noapte.

p.Inspector Şef,
Livia-Mariana Drugan
Inspector Șef Adjunct Relații de Muncă

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.