Meta
Realitatea Vâlceană

ANUNŢ privind organizarea licitaţiei publice cu strigare pentru “Mărţişor 2018″

În aplicarea H.C.L. nr.25/30.01.2018 privind aprobarea atribuirii prin licitaţie publică cu strigare a amplasamentelor de pe domeniul public al municipiului în vederea desfăşurării comerţului stradal
ocazional „Mărţişor 2018” şi a caietului de sarcini aferent, Primăria muncipiului Râmnicu-Vâlcea face următorul
A N U N Ţ
privind organizarea licitaţiei publice cu strigare în vederea atribuirii amplasamentelor de pe domeniul public al municipiului pentru desfăşurarea comerţului stradal ocazional „Mărţişor 2018”
1. Organizator: Municipiul Râmnicu-Vâlcea.
2. Obiectul licitaţiei: atribuirea prin licitaţie publică cu strigare a amplasamentelor de pe domeniul public al municipiului în vederea desfăşurării comerţului stradal ocazional „Mărţişor 2018”.
3. Procedura de atribuire: licitaţie publică cu strigare.
4. Preţul de pornirea licitaţiei:
500 lei/amplasament/perioadă – în zona Centrală, chioşcuri comerciale
400 lei/amplasament/perioadă – în zona Centrală, corturi
150 lei/amplasament/perioadă – în zonele Nord şi Ostroveni.
Pasul de licitaţie este de 5,0 lei iar orice pas superior va fi multiplu de 5 şi va fi folosit numai cu acordul ofertanţilor.
Preţul licitat la încheiere va fi cel puţin egal cu preţul de pornire a licitaţiei în cazul unui singur solicitant sau preţul de pornire+un pas în cazul mai multor
solicitanţi pentru un loc.
5. Caietul de sarcini, cererea tip de înscriere la licitaţie şi planurile de situaţie a amplasamentelor se pun la dispoziţie gratuit de către Servciul Corp Control Primar, Inspectori
Zonali, str.G.ral Praporgescu, nr.3.
6. a) Taxa de participare la licitaţie este de 15 lei pentru fiecare amplasament solicitat şi se achită cu numerar depus la casieria Primăriei din strada G-ral Praporgescu, nr.14.
b) Garanţia de participare este în valoare de 150 lei pentru fiecare amplasament solicitat şi se achită cu numerar depus la casieria Primăriei din strada G-ral Praporgescu, nr.14.
7. Licitaţia publică cu strigare se va desfăşura în perioada 08-09 februarie 2018, după cum urmează:
– în data de 08.02.2018, ora 10,00 pentru amplasamentele din zona Centrală;
– în data de 09.02.2018, ora 10,00 pentru amplasamentele din zonele Nord şi Ostroveni.
Licitaţia cu strigare se va desfăşura în sala Filarmonicii „Ion Dumitrescu”, Calea lui Traian nr.138 B.
Pentru locurile neadjudecate în datele menţionate mai sus, licitaţia cu strigare se va repeta, respectând condiţiile Caietului de sarcini, în zilele de marţi şi joi ale săptămânilor rămase până la începerea activităţii de comercializare a mărţişoarelor la sediul Primăriei municipiului de la ora 10,00.
8. Termenul limită de depunere a cererilor şi a documentelor solicitate, conform Caietului de sarcini, este: 08-09 februarie 2018 06 februarie 2018 10,00; 13 februarie 2018 (pentru locurile neocupate anterior); 12 februarie 2018 10,00; 15 februarie 2018 (pentru locurile neocupate anterior) 14 februarie 2018 10,00 ; 20 februarie 2018 (pentru locurile neocupate anterior) 19 februarie 2018 10,00
Documentele se depun la Registratura Primăriei Râmnicu-Vâlcea, str.G.ral Praporgescu, nr.14.
9. Perioada pentru care se vor atribui amplasamentele în vederea desfăşurării comerţului stradal ocazional „Mărţişor 2018” : 23.02.2018-08.03.2018
10. Informaţii suplimentare se pot solicita de la Serviciul Corp Control Primar, Inspectori Zonali, str.G.ral Praporgescu, nr.3, tel.0250/731016 int.153.

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.