Meta
Realitatea Vâlceană

Anunt public S.C. APAVIL S.A

Subiect: „Extindere si reabilitare retea apa potabila si bransamente- comuna Mihaesti, sat Magura- etapa a II-a- cod 21/2017”

S.C. APAVIL S.A., titular al proiectului „Lucrari de construire- extindere si reabilitare retea de apa potabila si bransamente- etapa a II-a” din Ramnicu Valcea, Jud. Valcea, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, de catre Agentia pentru Protectia Mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, în zilele de L-V, între orele 9:00 – 14:00, precum si pe site-ul www.apmvl.anpm.ro

2. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.