Meta
Realitatea Vâlceană

Au inceput înscrierile pentru învăţământul militar. Câte locuri sunt scoase la concurs

CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN VÂLCEA aduce la cunoştinţa tinerilor vâlceni faptul că începând cu data de 31.01.2017 a început perioada de recrutare a tinerilor ce doresc să urmeze cursurile învăţământului militar.

Prin planul de învăţământ sunt scoase la concurs locuri în instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar, după cum urmează:

Categoria Elevi Colegii Naţionale Militare = 480;

Categoria Ofiţeri-filiera directă= 613;

Categoria Maiştri militari= 383;

Pentru absolvenţii învăţământului liceal şi postliceal cu profil sanitar sau aflaţi în ultimul an de studii, sunt scoase la concurs un număr de 19 de locuri la cursul de forrnare a subofiţerilor sanitari, în cadrul Secţiei de Instruire şi Perfecţionare Medico-Militară FOCŞANI, iar pentru absolvenţii Invăţământului vocaţional, specializare MUZICĂ, un număr de 25 de locuri în cadrul Centrului de Instruire pentru Muzici Militare Bucureşti.

Absolvenţii învăţământului universitar finalizat cu obţinerea diplomei de licenţă pot opta pentru parcurgerea cursurilor de formare a ofiţerilor pe filiera indirectă, pentru cele 16 locuri (specialitate muzică, psihologie si sociologie), în cadrul Şcolii de Aplicaţie pentru Logistică „General Constantin Zaharia” din localitatea CHITILA, jud. ILFOV.

Candidaţii recrutaţi cle către Centrul Militar Judeţean Vâlcea vor fi selecţionaţi prin parcurgerea probelor de selecţie în cadrul Centrului Zonal de Selecţie şi Orientare Alba Iulia, iar cei declaraţi ADMIS vor susţine examen de admitere în cadrul instituţiilor de învăţământ pentru care au optat.

TERMENELE LIMITĂ până la care cei interesaţi pot solicita informaţii şi depune dosarele la sediul Biroului Informare-Recrutare din cadrul CENTRULUI MILITAR JUDEŢEAN VALCEA sunt:

Categoria Elevi Colegii Naţionale Militare – 24.03.2017;

Categoria Ofiţeri – filieră directă – 14.04.2017;

Categoria Maiştri militari – 05.05.2017.

Parcurgerea programelor de studii militare universitare sau postliceale se finalizează cu obţinerea diplomei de licenţă sau a diplomei de absolvire a şcolii de maiştri militari şi obţinerea primului grad militar, urmate de angajarea într-una din unităţile militare din Armata română.

Pentru obţinerea tuturor informaţiilor legate de activităţile specifice de recrutare şi pentru punerea la dispoziţie a documentelor pentru constituirea dosarelor de candidat, cei interesaţi pot contacta Biroul Informare-Recrutare din cadrul Centrului Militar Judeţean Vâlcea, la sediul din municipiul Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 29, clădirea Căminului Militar de garnizoană, parter cam. nr. 17, telefon 0250/ 739601, int. 189, 312, 0350/424564 sau la sediul Centrului Militar Judeţean Vâlcea din mun. Rrn. Vâlcea, str. Maior V.Popescu, nr. 8, telefon 0250/733985.

ÎNVĂŢĂMÂNTUL MILITAR ESTE GRATUIT! NU RATAŢI ACEASTĂ ŞANSĂ! ŢINTEŞTE SUS, FII CEL MAI BUN!

COMANDANTUL CENTRULUI JUDEŢEAN VÂLCEA

Locotenent – colonel

IULIAN CONSTANTIN I. TRUŞCĂ

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.