Meta
Realitatea Vâlceană

Bilanțul Direcției Silvice Vâlcea pe anul 2014

Așa cum anunțam vor fi schimbări la conducerea Direcției Silvice Vâlcea, prima fiind oficială, cea de director tehnic, locul lui Adam Jinaru va fi ocupat de altcineva și, potrivit surselor noastre, încă o schimbare va mai avea loc cât de curând.

Miercuri, 17 decembrie 2014, la ora 11.30, la sediul Direcției Silvice Vâlcea a avut loc conferința de presă la care au participat  directorul executiv, Gheorghe Mihăilescu, directorul economic, Constantin Gogonețu și directorul Parcului Buila Vânturarița, Cosmin Botez și purtătorul de cuvânt al Direcției Silvice Vâlcea, Dana Prundurelu, tema principală fiind „Realizarea principalilor indicatori de program ai Direcției Silvice Vâlcea pe anul 2014”.

Direcția Silvică Vâlcea este unitate fără personalitate juridică a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva. Din totalul de 265450 ha fond forestier existent în județul Vâlcea, activitatea  de administrare a Direcției Silvice Valcea se desfășoară pe o suprafață de 122.895 ha, din care: Suprafața de 96.236 ha este pădure proprietate publică a Statului Român; Suprafața de 26.659 ha este pădure proprietate privată, pentru care Direcția Silvică Vâlcea prestează servicii silvice (paza pădurilor, marcarea arborilor de extras, lucrări de protecția pădurilor împotriva dăunătorilor forestieri), prin 9 ocoale silvice și Restul suprafeței, de 142.555 ha, este administrat de către ocoalele silvice private sau de către proprietarii privați.

Statistic, pentru suprafața de 96.236 ha, acoperită cu pădure proprietate publică a Statului Român, în județul Vâlcea, principalele specii forestiere au următoarele ponderi: rășinoase – 27%, fag – 37%, stejar- 22%, diverse alte specii tari – 12% și diverse alte specii moi – 2%.

În anul 2014, Direcția Silvică Vâlcea a vândut, prin licitații publice, în conformitate cu Regulamentul de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, un volum de masă lemnoasă de 200.000 mc, dintr-un volum total de posibil de recoltat de 265.000 mc (calculat conform amenajamentelor silvice).

Direcția Silvică Vâlcea este un mare producător de puieți forestieri destinați împăduririlor, dar și de puieți ornamentali, prin Pepiniera Silvică Ionești, iar în 2014 a produs 1.495.000 puieți.

În pădurile tinere executăm, anual, lucrări de îngrijire a acestora, cu scopul de a realiza, la maturitate, păduri bine dezvoltate, valoroase, care să îndeplinească în bune condiții rolul de protecție a factorilor de mediu și să producă, în același timp, lemn de calitate pentru nevoile societății. Alături de activitatea de gospodărire a pădurilor, Direcția Silvică Vâlcea are ca preocupare și valorificarea produselor accesorii ale pădurii: valorificarea fructelor de pădure, a plantelor medicinale, a ciupercilor, a potențialului turistic pe care-l oferă zona montană (silvoturism). În acest sens, din suprafețele aflate în administrare se recoltează fructe de pădure (zmeură, afine, măceșe etc.) care cresc în condiții naturale, îndeplinind toate cerințele unor produse ecologice.

În anul 2014, Direcția Silvică Vâlcea a valorificat 105 tone fructe de pădure, din care, mure – 20 tone și măceșe – 85 tone”, a explicat directorul Gheorghe Mihăilescu.

Direcția Silvică Vâlcea deține 6 cabane silvice în zone cu peisaje, cu floră și faună deosebite, cu râuri și lacuri. Aceste cabane sunt la Obârșia Lotrului, Vidra, Călimănești – Căciulata, Olănești, Băile Govora, Balota.

De asemenea, gestionează 6 fonduri cinegetice, unde se găsesc foarte multe specii de vânat (urs, lup, cerb carpatin, căprior, capră neagră, mistreț, râs, iepure, fazan), precum și 15 zone de pescuit și locuri unde se poate practica pescuitul sportive în habitatele din apele de munte.

Implementarea Sistemului informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase la nivelul Direcției Silvice Vâlcea

În conformitate cu Ordinul nr. 596/2014 privind aprobarea Metodologiei de testare a implementării Sistemului informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, Direcția Silvică Vâlcea a participat, începând cu data de 23.07.2014, la testarea acestui sistem pe raza județului Vâlcea. Ulterior, sistemul a intrat în aplicare la toate unitățile Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva. În acest sens, s-au primit 64 de dispozitive pentru urmărirea în sistem electronic a traseului lemnului, Direcția Silvică Vâlcea reușind să implementeze și să aplice cerințele sistemului, astfel: toate actele de punere în valoare sunt înregistrate în sistem electronic, Autorizarea la exploatare a masei lemnoase se face în sistem electronic, Emiterea documentelor de însoțire a materialului lemnos se face atât în sistem electronic cât și pe bază de documente cu regim special, care însoțesc transportul pe drumurile publice. Periodic s-a realizat instruirea și testarea personalului, iar noua aplicație suferă ajustări, perfecționări și mici erori de funcționare.

Lunar se raportează la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, situația centralizatoare a documentelor emise, a partizilor autorizate sau a celor la care s-a finalizat exploatarea masei lemnoase. (A.D.)

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.