Meta
Realitatea Vâlceană

Centrul de informare turistică din Păuşeşti Măglaşi va deservi cinci localităţi vâlcene

• Prin acest centru vor fi promovate tradiţiile culturale din comunele Păuşeşti-Măglaşi, Buneşti, Muereasca, Stoeneşti şi Vlădeşti.

De curând [n localitatea Păuşeşti –Măglaşi a fost finalizat Centrul de Informare Turistică care va funcţiona la Căminul Cultural Cheia. Proiectul „Crearea Centrului de Informare şi Promovare Turistică Păuşeşti Măglaşi, judeţul Vâlcea” este finanţat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, prin programul PNDR, măsura 313 şi are o valoare de 234.634 euro şi îşi propune ca obiectiv general crearea unui centru de informare şi promovare turistică în satul Valea Cheii, care să deservească o zonă omogenă alcătuită din cinci localităţi: Păuşeşti-Măglaşi, Buneşti, Muereasca, Stoeneşti şi Vlădeşti, care să asigure un grad cât mai mare de acoperite a cererii de informaţii turistice şi să îmbunătăţească capacitatea de informare turistică locală. În acest sens, se are în vedere organizarea sau facilitarea accesului turiştilor la evenimente, festivaluri culturale tradiţionale, serbări pastorale, folclorice, viticole, vizitarea unor ateliere meşteşugăreşti şi expoziţii de obiecte tradiţionale etc., prin acţiuni de promovare şi informare; promovarea potenţialului turistic zonal, pentru a creşte atractivitatea zonei vizate; Includerea celor cinci localităţi din zona omogenă vizată în circuite turistice culturale şi de agrement; Crearea unei baze de date care să includă structurile de primire turistice locale, obiectivele turistice din zona vizată, evenimentele cultural-artistice care se organizează etc

Crearea Centrului de Informarea şi Promovarea Turistică Păuşeşti-Măglaşi este în strânsă legătură cu proiectele de turism existente şi viitoare promovate atât la nivel judeţean, cât şi la nivel naţional, intercondiţionându-se şi formând un întreg care are ca finalitate dezvoltarea economică. La acest centru lucrează doi angajaţi care vor îndruma şi vor prezenta turiştilor zona noastră şi nu numai. În această zonă avem foarte multe monumente istorice, dar şi peisaje deosebite. Centrul este dotat cu tehnică IT şi cu mobilier. De asemenea, se vor pune la dispoziţia celor interesaţi materiale informative, pliante etc. şi se vor oferi informaţii despre obiectivele istorice şi turistice care pot fi vizitate”, a afirmat primarul comunei Păuşeşti-Măglaşi, Alexandru Dediu. (A.T)

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.