Meta
Realitatea Vâlceană

Centrul Militar recrutează opt soldaţi-gradaţi în rezervă. Criterii de recrutare pentru candidaţi

Centrul Militar Judeţean Vâlcea informează că, în perioada 10 iulie-18 august 2017, desfăşoară activitatea de recrutare a cetăţenilor, pentru ocuparea posturilor de soldat-gradat rezervist voluntar din cadrul unităţilor militare ale Armatei României, dispuse în judeţul Vâlcea. Pentru seria I de recrutare din anul 2017, sunt disponibile un total de 8 (opt) locuri în următoarele specialităţi militare: poliţie militară şi intendenţă.
Cetăţenii care doresc să urmeze o carieră de soldat-gradat rezervist voluntar în Armata României se înscriu la sediul Centrului Militar Judeţean Vâlcea şi întocmesc un dosar de candidat până la 18 august 2017. După întocmirea dosarului de candidat, aceştia vor parcurge etapa de selecţie pe timpul căreia vor susţine probe de selecţie, constând din testare psihologică şi teste de pregătire fizică la o unitate militară din judeţul Vâlcea. Candidaţii declaraţi „ADMIS” la aceste probe vor efectua examinarea medicală la Spitalul Clinic de Urgenţă Militar „Dr. Ion Jianu” din municipiul Piteşti. Rezerviştii voluntari selecţionaţi pentru locurile disponibile execută o perioadă de instruire de până la nouă săptămâni, în funcţie de situaţia militară în care se află (cetăţeni fără pregătire militară, rezervişti din altă armă /specialitate militară decât cea a funcţiei sau rezervişti din arma/ specialitatea militară corespunzătoare funcţiei). Drepturile şi îndatoririle rezerviştilor voluntari, inclusiv datele privind remuneraţia de care beneficiază aceştia, sunt prevăzute în Legea 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari.
Candidaţii care optează pentru serviciul militar în calitate de soldat sau gradat rezervist voluntar, pentru locurile mai sus menţionate, disponibile la nivelul judeţului Vâlcea, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de recrutare: pot fi recrutate persoane, bărbaţi şi femei cu sau fără stagiul militar satisfăcut, cu vârsta între 18 ani şi 51 de ani (neîmpliniţi până la data semnării contractului); să fie absolvenţi cel puţin ai învăţământului general obligatoriu; să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România de cel puţin 6 luni la data depunerii cererii de înscriere; să cunoască limba română scris şi vorbit; să fie declarat „apt medical” pentru arma / serviciul/ specialitatea militară în care urmează să fie instruiţi; să fie evaluaţi şi declaraţi „admis” din punct de vedere psihologic; să nu fi fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia situaţiei în care cei condamnaţi au fost reabilitaţi sau amnistiaţi; să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice serviciului militar; să nu aparţină unor culte sau asociaţii sau grupări religioase care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum şi celor care încalcă bunele moravuri sau afectează îndeplinirea serviciului militar; să deţină grad în rezervă corespunzător corpului gradaţilor şi soldaţilor (doar în cazul candidaţilor rezervişti); să deţină fie confirmaţi în arma/ serviciul/ specialitatea militară a funcţiei pe care urmează să o încadreze (doar în cazul candidaţilor rezervişti); Pentru obţinerea tuturor informaţiilor legate de numărul de locuri pe specialităţi şi unităţi militare, activităţile specifice de recrutare şi selecţie şi pentru punerea la dispoziţie a documentelor pentru constituirea dosarelor de candidat, cei interesaţi pot contacta, zilnic, între orele 8.00-16.00, Biroul Mobilizare şi Coordonare Resurse din cadrul Centrului Militar Judeţean Vâlcea, la sediul din municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Maior V. Popescu, nr. 8, telefon 0250/739601, int. 103 sau 0250/732060.

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.