Meta
Realitatea Vâlceană

Consilierii judeţeni au aprobat unanim toate punctele de pe ordinea de zi

S-au aplanat conflictele politice sau…?

Miercuri, 29 ianuarie a.c., în sala „Mircea cel Bătrân” a Consiliului Judeţean Vâlcea a avut loc şedinţa aferentă lunii ianuarie, pe ordinea de zi aflându-se 10 proiecte de hotărâri. Şedinţa a fost una liniştită, toate punctele supuse aprobării de către preşedintele CJ, Ion Cîlea,fiind aprobate în unanimitate de către consilierii judeţeni, fără nicio intervenţie…, nici măcar politică!

Aşadar, proiectele care au fost aprobate au fost: Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea şi a Bugetului Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti, pe anul 2013;  Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local, a deficitului secţiunii de funcţionare, înregistrat la data de 31 decembrie 2013; Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 146 din 28 noiembrie 2013, referitoare la majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale CET Govora S.A Râmnicu Vâlcea; Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiilor nr. 030, 074, 094, 102, 111 şi 116 din Anexa nr.1 precum şi a poziţiilor nr. 040, 102, 111 si 116 din Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 87 din 28 decembrie 2012 privind aprobarea Programului de transport public judeţean prin curse regulate, în judeţul Valcea; Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Vâlcea, pentru anul 2014; Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea.
Alte proiecte tot aprobate unanim au fost: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea; Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Judeţene de Evidenţa a Persoanelor Vâlcea; Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza ”Studiu de fezabilitate” pentru obiectivul de investiţii „Refacere podeţe pe DJ 643B, km. 20 + 950, km. 26 + 300 şi km. 31 + 100, judeţul Vâlcea”; Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţie a unor suprafeţe de teren, aflate în domeniul public al judeţului Vâlcea şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, pentru implementarea proiectului „Neutralizarea deşeurilor medicale rezultate din activitatea spitaliceasc㔺i lnformare privind activitatea instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea, în trimestrul IV, anul 2013.

Tot în cadrul şedinţei consilierilor judeţeni a fost prezentat şi Planul Strategic referitor la obiectivele ce vor fi realizate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea şi indicatorii de performanţă minimali, pentru anul 2014.

Anemona TĂNASE

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.