Meta
Realitatea Vâlceană

Controale ale ITM și deficiențe constatate la anumite firme vâlcene

În perioada 2-6 iunie 2020 s-a desfăşurat Campania Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului în care se respectă dispozițiile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii: fabricarea şi comercializare produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte – cod CAEN 13, 14, 15.

Munca nedeclarată constituie un fenomen extreme de nociv, din cauza consecințelor sociale şi economice pe care le produce:
- persoana care prestează muncă nedeclarată este lipsită de protecţie socială;
-lipsa drepturilor conferite de un contract de muncă, cum ar fi cele de concediu remunerat şi la concediu medical, șomaj;
- persoana care prestează muncă fără forme legale de angajare nu are siguranţă plăţii muncii prestate, plata făcându-se în funcţie de bunăvoinţa angajatorului;
-angajatorul este lipsit de posibilitatea legală de a responsabiliza pe lucrător pentru eventuale pagube produse de acesta;
-condiții precare de muncă pentru lucrători şi riscurile pe care acestea le implică pentru sănătatea lucrătorilor;
-fondurile sociale şi bugetul de stat sunt păgubite prin sustragerea de la plata impozitelor şi a contribuţiilor sociale
ţîn muncă au fost au fost următoarele :

Identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniile fabricarea şi comercializarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă;
-Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor;
-Determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în aplicaţia REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea are sediul social;
-Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;
-Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
-Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniile fabricarea şi comercializarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte, a prevederilor legale menţionate;
-Eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale corespunzătoare;
-Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, de către angajatorii din domeniul fabricarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte.
- Eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în activităţile specifice din societăţile comerciale care au ca obiect de activitate fabricarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte,

- Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în societăţile comerciale care au ca obiect de activitate fabricarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte;

Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea, în domeniul relaţiilor de muncă, a efectuat acţiuni de control la 29 de angajatori. În controalele efecuate nu au fost identificate cazuri de muncă nedeclarată.
In controalele efectuate au fost constatate 53 de neconformităţi, fiind dispuse măsuri de remediere cu termene ferme de realizare . Actiunile de control vor continua, având ca obiectiv verificarea modului de realizare a măsurilor dispuse .
În domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, având în vedere riscurile la care sunt expuşi lucrătorii în domeniul fabricării produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte, a fost necesară organizarea campaniei naţionale privind modul în care lucrătorii conştientizează riscurile din unitate, ca primă condiţie pentru adoptarea unor atitudini, comportamente şi acţiuni adecvate în prevenirea producerii de accidente.

Desfăşurarea campaniei naţionale privind prevenirea riscurilor de accidentare în activităţile specifice din societăţile comerciale care au ca obiect de activitate fabricarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte a avut următoarele obiective:

În perioada derulării campaniei, in domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea a efectuat controale la un număr de 29 angajatori, cu un număr de 451 lucrători.

În timpul controalelor au fost identificate 93 neconformităţi faţă de legislaţia naţională în domeniu, au fost dispuse tot atâtea măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate. Au fost sancţionaţi 29 angajatori cu 91 avertismente şi 2 amenzi contravenţionale în valoare de 14.000 lei.
Printre cele mai frecvente deficienţe constatate, amintim:
- Nu a fost actualizată evaluarea riscurilor după montarea unor noi echipamente de muncă,
- Nu a fost actualizat planul de prevenire şi protecţie,
- Nu a fost făcută dovada acordării echipamentului individual de protecţie,
- Tablouri electrice erau neasigurate şi fără covor electroizolant,
- Lipsă atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în fişa postului,
- Supravegherea medicală nu era asigurată la intervale regulate prin medic de medicina muncii,
- Organizarea activităţii de prevenire şi protecţie nu era asigurată prin lucrător desemnat.

Informațiile ne-au fost furnizate de Ion Tănăsoiu, inspector șef al ITM Vâlcea.

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.