Meta
Realitatea Vâlceană

Deputatul Eugen Neață: Legea pensiilor militare de stat NU se modifică!

Marți, 18 iunie 2019, în Comisia pentru muncă și protecție socială, a fost dezbătut proiectul de lege PL-x nr. 265/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat.
“În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței, am votat împreună cu colegii mei împotriva acestui proiect.Drept urmare, proiectul va fi supus votului plenului Camerei Deputaților cu raport de respingere”, a declarat deputatul PSD, Eugen Neață.

Initiațiva legislativă avea ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, propunându-se, în principal, următoarele:
- eliminarea pensiei de serviciu anticipată parțială din sistemul pensiilor militare de stat;
- eliminarea funcționarilor publici cu statut special din categoria de personal care beneficiază de prevederile Legii nr.223/2015;
- acordarea posibilității militarilor și polițiștilor care au împlinit vârsta standard de pensionare pentru limita de vârstă să poată fi menținuți în activitate, la cerere, pentru o perioadă cuprinsă între trei și cinci ani, urmând ca pentru fiecare an să primească un spor de 2% la pensia militară de stat;
- diminuarea perioadei de reducere a vârstei standard de pensionare de la 13 la 10 ani;
- majorarea vârstei minime de pensionare la 50 de ani.

În ceea ce privește propunerea de eliminare a pensiei de serviciu anticipată parțială, din datele prezentate nu reiese faptul că soluțiile propuse sunt cele necesare și suficiente pentru a asigura stabilitate și eficiență legislativă și nu se identifică o fundamentare temeinică, cu o analiză a efectelor generate.
Soluțiile propuse generau nesiguranță și instabilitate pentru categoriile de personal vizate, ceea ce accentuau, poate chiar masiv, “deficitul de personal”, precum și “riscurile și vulnerabilitățile specifice acestui domeniu”.
De asemenea, prin eliminarea pensiei de serviciu anticipată parțial, militarii aflați în situațiile de mai sus ar fi privați de orice formă de venit, în condițiile în care ajutoarele și indemnizațiile la trecerea în rezervă nu se mai acordă.
Mai mult, Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, legiferează și categoria pensiei anticipate parțiale.

Cu privire la propunerea de diminuare a perioadei de reducere a vârstei standard de pensionare de la 13 la maximum 10 ani, consideram că aceasta va genera un efect psihologic negativ, în rândul personalului militar, în activitate și chiar în societatea civilă.

Referitor la posibilitatea menținerii personalului militar în activitate, la cerere, după împlinirea vârstei standard de pensionare, aceasta este reglementată și în prezent, de art. 86 alin. (6) din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, care prevede că:”în raport cu nevoile de încadrare, cadrele militare pot fi menținute în activitate după împlinirea vârstei standard de pensionare până la vârsta de 60 de ani, cu aprobarea anuală a conducătorului instituției”. Ca urmare, prevederile din propunerea Iegislativă cu privire la menținerea personalului militar în activitate, la cerere, după împlinirea vârstei standard de pensionare, pentru o perioadă cuprinsă între trei și cinci ani, ar fi intrat în contradicție cu prevederile articolului sus-menționat dacă se va depăși vârsta de 60 de ani.
Printr-o analiză în opoziție cu prevederile art. 30 din Legea nr.223/2015, care limitează cuantumul pensiei la 85% din baza de calcul utilizată, sporul de 2% la pensia militară de stat, propus a se acorda cadrelor militare pentru fiecare an de menținere peste vârsta standard de pensionare, nu poate fi valorificat de către personalul care urrnează o carieră militară integrală.

“La cererea foștilor mei colegi polițiști și militari, am promis că nu voi susține această propunere legislativă și i-am asigurat că voi milita împreună cu ei pentru a le apăra drepturile.
Sunt și voi rămâne aproape de oamenii cu care am crescut și care zi de zi sunt aproape de cetăteni pentru a le oferi siguranță. Ei sunt cei care veghează asupra comunităților și României! Merită respectul și aprecierea tuturor pentru sacrificiile și munca pe care acești oameni minunați o depun, cu riscuri foarte ridicate.
Îi mulțumesc în special președintelui Comisiei pentru muncă și protecție socială, Adrian Solomon, care a susținut respingerea acestei propuneri legislative și a sprijinit polițiștii și militarii!
Mulțumesc colegilor deputați care au înțeles cât de importanți sunt acești oameni pentru România și că datoria noastră este aceea de a le apăra drepturile!
Mulțumesc foștilor mei colegi, polițiști și militari, pentru că sunt aproape de oameni și mereu prezenți la datorie!”, a declarat deputatul Eugen Neață.

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.