Meta
Realitatea Vâlceană

Era și cazul: Iustin Predescu, revocat din funcția de la CA al CET Govora?!

Scântei sau liniște în ședința consilierilor județeni?!?

Vineri, 28 noiembrie a.c., începând cu ora 09.00, consilierii județeni sunt chemați să se întrunescă în ședința ordinară aferentă lunii noiembrie.

Ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean din data de vineri 28 noiembrie este următoarea:

1. Aprobarea procesului – verbal al ședintei ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 30 octombrie 2014;

2. Informare privind activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Județean Vâlcea, dr. ing. Ion Cîlea, de la ședința ordinară precedentă și până în prezent;

3. Informare privind eficiența activității desfășurate de Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea în trimestul III/2014;

4. lnformare privind activitatea în trimestrul III, 2014 a instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Vâlcea;

5. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială „CET GOVORA” S.A. Râmnicu Vâlcea, să aprobe modificarea și completarea statutului societății;

6. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generala a Acționarilor la Societatea Comercială “CET GOVORA” S.A. Râmnicu Vâlcea pentru revocarea unor membri ai Consiliului de administrație al societății;

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea, a listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, a bugetelor de venituri și cheltuieli ale unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri propri, precum și suplimentarea numărului de contribuții pentru personalul neclerical, angajat în unitățile de cult, pe anul 2014;

8. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. II.1 și nr. II.2 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 110/2013, privind reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea și a unor instituții și servicii publice de interes județean, cu modificările și completările ulterioare;

9. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuityă Fundației „Boby” Râmnicu Vâlcea a unor spații, respectiv birourile nr. 50 și 51, în suprafață de 41,22 mp, situate la etajul II în imobilul „Centrul Militar Județean” din strada Maior V. Popescu nr. 8, municipiul Râmnicu Vâlcea, care aparține domeniului public al județului Vâlcea;

10. Proiect de hotărâre privind modificarea pozițiilor nr. 023 și nr. 076 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 87 din 28 decembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare;

11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea componentței Comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate și de atribuire a licențelor de traseu, în județul Vâlcea

12. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a sumei de 11.592 mii lei, defalcată din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe anul 2014;

13. Diverse.

După desfășurarea ședinței, vă vom ține la curent cu ce se va decide! (Ș.D.)

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.