Meta
Realitatea Vâlceană

În decembrie, 27 persoane în situații de muncă nedeclarată, depistate de ITM. Alte neconformități constatate în timpul controalelor

COMUNICAT DE PRESĂ privind activitatea de control in domeniul Relatiilor de Muncă în luna decembrie 2021

În luna decembrie 2021, Serviciul Control Relaţii de Muncă și compartimentul Muncă Nedeclarată au efectuat 143 controale, fiind dispuse 355 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi clauzele din contractele colective de muncă, respectiv, contractele individuale de muncă.
Au fost aplicate 44 sancţiuni contravenţionale, din care 25 avertismente şi 19 amenzi în valoare de 310.800 lei.
În timpul controalelor, au fost identificate 27 persoane in situații de muncă nedeclarată, respectiv, fiind primite la muncă fară încheierea unui contract individual de muncă, încălcându-se prevederile art.16 (1) din Legea nr. 53/2003 (r)- Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
Pentru cazul evidențiat mai sus angajatorii au fost sancționati in conformitate cu prevederile art. 260 (1), lit. e, cu amenzi contravenționale in valoare totală de 260.000 lei.
Principalele neconformităţi constatate în controalele efectuate au fost :
- cazuri de muncă nedeclarată;
- neîntocmirea evidenței zilnice a orelor de muncă;
- nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control;
- neplata drepturilor salariale ;
- neacordarea repausului săptămânal ;
- neplata orelor suplimentare ;
- neplata orelor de noapte.

p.Inspector Şef,
Livia-Mariana Drugan
Inspector Șef Adjunct Relații de Muncă

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.