Meta
Realitatea Vâlceană

Informare APAVIL: ERATA (*) la Anunț angajare Consilieri ai Directorului general

​Se revine în parte la Anunț angajare nr.18243/23.05.2018 privind ocuparea postului de consilier al Directorului General pe probleme economice, organizat de APAVIL SA în perioada 15.06.2018 – 26.06.2018, în care s-a strecurat următoarea eroare, impunându-se corectarea, după cum urmează:

* BIBLIOGRAFIE
Pentru consilier pe probleme economice al Directorului general

2. Punctul nr. 2 Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare completate cu prevederile Hotărârii nr. 395/2006 se înlocuiește cu:
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare completate cu prevederile Hotărârii nr.395/2016

3. Punctul nr. 3 H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare referitoare la contractele de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, se anulează.

​6. Punctul nr.6 OMFP nr. 522/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiește cu:
​ORDIN Nr. 923/2014 din 11 iulie 2014 *** Republicat pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.