Meta
Realitatea Vâlceană

Inspectoratul de Poliție Vâlcea, BILANȚ pe 2021. OBIECTIVE pentru 2022

Miercuri, 9 februarie 2022, ora 11:00, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, a avut loc conferința de presă în care comisarul șef Dumitru Dărăban a prezentat bilanțul IPJ în 2021.

Anul 2021 s-a caracterizat prin continuarea procesului de eficientizare a activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, atât sub aspect conceptual, cât şi organizaţional, urmărindu-se atingerea standardelor impuse, având ca rezultat menţinerea sub control a fenomenului infracţional, creşterea nivelului de încredere a cetăţenilor în poliţie şi a gradului de satisfacţie faţă de prestaţia acestei instituţii.

Activitatea inspectoratului a fost focalizată pe îndeplinirea obiectivelor stabilite şi a priorităţilor Poliţiei Române, respectiv s-a urmărit:
• Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor;
• Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, destructurarea grupărilor infracţionale;
• Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene;
• Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române.

Totodată, putem afirma în mod cert că un alt obiectiv strategic l-a constituit prevenirea şi limitarea răspândirii infecţiei cu SARS-Cov2 la nivelul judeţului Vâlcea.

MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE

1. Resursele umane

Procentul de încadrare cu personal în anul 2021 este 86,89 %, din care 88,83 % ocupare pentru funcțiile de ofițeri, 86,03% funcțiile agenți și 88,88% personal contractual.

În organigrama inspectoratului se găsesc la nivel central 13 servicii, 6 birouri independente, 3 compartimente independente, iar la nivel teritorial 2 poliţii municipale, 9 poliţii orăşeneşti, 1 poliţie staţiune, 9 secţii de poliţie rurală şi 77 posturi de poliţie comunale.

2. Resursele financiare

În anul 2021, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea a avut o execuție bugetară de 99,87 %.
Menţionăm că fondurile primite au fost utilizate în urma unor analize temeinice, fiind stabilite priorităţi concrete, astfel încât putem aprecia că au fost cheltuite eficient.

3. Resursele logistice

Pe parcursul anului 2021 au fost primite de la I.G.P.R 6 autospeciale. Totodată, precizăm că au fost efectuate 229 de reparaţii curente, 277 de revizii tehnice, precum şi 124 de inspecţii tehnice periodice la autovehiculele din dotare. În anul 2021, au fost casate 74 de autospeciale de serviciu.
Au fost solicitate fonduri pentru efectuarea de reparaţii curente la posturile de poliție Boișoara, Tomşani, Stoilești, Popeşti, Serviciul Combaterea Criminalității Organizate, Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă și la faţadele sediului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, fiind finalizate lucrările în termenele stabilite și întocmite procesele-verbale de recepţie.
Au fost achiziţionate bunuri materiale pentru buna desfăşurare a activităţii, dintre care amintim: 604 maiouri de protecție antiglonț și anti-înjunghiere, 22.000 cartușe cal. 9×19 mm, 119 bucăți bastoane telescopice cu toc, materiale pentru structurile criminalistice,100 kit-uri recoltare probe biologice ADN.

4. Situaţia Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă

La nivelul Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă au fost încarcerate 304 persoane, efectuându-se şi 1.241 de escortări şi transferuri la penitenciar, la instanţe, la unităţile de parchet, la alte centre, a 1.552 de persoane. Menţionăm că au fost acordate 5.450 de drepturi, constând în vizite, acordarea asistenţei juridice, pachete, convorbiri telefonice, etc..
​Totodată, precizăm că la nivelul Centrului condiţiile de detenţie existente corespund legislaţiei în vigoare.

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ

A. SIGURANŢA CETĂŢEANULUI ŞI EVOLUŢIA FENOMENULUI INFRACŢIONAL

1. Activităţi desfăşurate pentru deservirea comunităţii​

Atât activităţile de prevenire, cât şi cele de combatere desfăşurate de poliţie au avut ca scop principal siguranţa cetăţeanului.
În sens strict, principalii indicatori pe linia deservirii comunității au fost următorii: 6.226 de petiții înregistrate, 16.862 de intervenții la solicitări prin 112, 3.435 de stări conflictuale aplanate, din care 753 intrafamiliale, 103 minori nesupravegheați depistați, 1.278 de controale şi verificări la sistemele de pază, 1.750 de mandate de aducere executate, 22 de participări la executări silite, 1.441 de activități în unităţile de învăţământ.

2. Prevenirea criminalităţii

Activităţile desfăşurate în anul 2021 au fost structurate pe 3 programe cadru de prevenire, în baza priorităţilor Poliţiei Române, respectiv prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului, în cadrul căruia s-au desfăşurat 94 de activităţi, având ca beneficiari 2.731 de cetăţeni, prevenirea infracţiunilor contra persoanei cu accent pe linia delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor, în cadrul căruia s-au desfăşurat 73 de activităţi având ca beneficiari 3.646 de elevi şi copii, 205 cadre didactice şi educatori, prevenirea infracţinuilor cu violenţă, în cadrul căruia s-au desfăşurat 138 de activităţi având ca beneficiari 4.053 de cetățeni.
Activitatea de prevenire a criminalităţii a avut un rol pro-activ, astfel că, în perioada analizată, au fost organizate, de către efectivele structurilor operative, următoarele: 44 de razii, 1.983 de acţiuni cu efective lărgite, 15.733 de controale directe şi s-au aplicat 60.200 de amenzi contravenţionale.

3. Siguranţa rutieră şi a transporturilor

Activităţile desfăşurate de efectivele de poliţie rutieră pe întreg parcursul anului 2021 au presupus 1.829 (+440) de acțiuni, 31.119 (+2782) amenzi (cele mai multe: 11.027 pentru depăşirea vitezei legale, 4.154 pentru neportul centurii de siguranţă, 1.382 pentru încălcarea normelor privind depăşirea, 979 pentru folosirea telefonului în timpul conducerii auto), 975 (+103) de infracțiuni, 4.840 (+255) de permise de conducere reținute din contravenții, 2.054 (+694) de certificate de înmatriculare retrase.

Totodată, au fost organizate pe linia transportului public de persoane, inclusiv taxi, 124 de acţiuni în urma cărora au fost aplicate 456 de sancţiuni contravenţionale. Pe linia transportului public de mărfuri, inclusiv mărfuri periculoase, au fost organizate 41 de acţiuni în urma cărora s-au aplicat 634 de sancţiuni contravenţionale. Pe linia stării tehnice, împreună cu reprezentanţii Registrului Auto Român, au fost organizate 185 de acţiuni, prilej cu care s-au constatat 965 de abateri contravenţionale.

În anul 2021 principalele cauze de producere a accidentelor rutiere au fost abaterile bicicliştilor, cauză care generat producerea a 93 de accidente rutiere, soldate cu 3 morți, 12 răniți grav şi 80 de răniţi uşor, viteza neadaptată la condiţiile de drum, cauză care a generat producerea a 83 de accidente rutiere, soldate cu 6 morţi, 25 răniţi grav şi 106 de răniţi uşor, neacordare prioritate vehicule, cauză care a generat producerea a 75 de accidente rutiere, soldate cu 1 mort, 10 răniţi grav şi 102 de răniți ușor.
​Având în vedere obiectivul Poliţiei Române, respectiv reducerea mortalităţii în domeniu, eforturile poliţiştilor rutieri, dar şi de ordine publică, pe fondul creşterii numărului persoanelor decedate, se vor concentra pe diminuarea riscului rutier.

4. Poliţia de proximitate

Poliţia de proximitate a desfăşurat activităţi de consiliere a cetăţenilor şi pe linia prevenirii şi combaterii faptelor antisociale, vizând îndeosebi protejarea categoriilor de populaţie defavorizate, a bătrânilor, monitorizarea stărilor conflictuale în stare latentă, aplanarea operativă a conflictelor intrafamiliale.
Principalii indicatori obţinuţi de poliţia de proximitate, influenţaţi de efectele pandemiei de COVID-19, sunt următorii: 491 de activităţi cu unităţile de învăţământ, 262 de activităţi cu administraţia publică locală, 329 de activităţi cu asociaţiile de proprietari, 2.463 de persoane consiliate, 548 de activităţi pentru prevenirea victimizării bătrânilor.

5. Siguranţa în şcoli

Pentru prevenirea şi monitorizarea infracţionalităţii în şcoli, au fost desfăşurate acţiuni, patrulări în zona adiacentă a unităţilor de învăţământ, precum şi şedinţe cu caracter informativ-preventiv la care au participat elevi, dar şi cadre didactice. Aceste activităţi s-au desfăşurat în conformitate cu Planul Teritorial Comun de Acţiune, plan aprobat de Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea.
În cursul anului 2021, au fost înregistrate 37 de infracţiuni în unităţile de învăţământ şi în zona adiacentă a acestora.
Poliţiştii Biroului de Siguranţă Şcolară au realizat 380 de activități preventive în cadrul orelor de curs şi au participat la 82 de ședințe cu cadrele didactice la care au fost prezenţi elevi şi părinţi. Poliţiştii biroului de profil au asigurat intervenţia la 10 evenimente semnalate prin SNUAU 112.


6.Violenţa intrafamilială

​În ceea ce priveşte infracţionalitatea intrafamilială, se înregistrează 1.181 de infracţiuni, cu 4 fapte mai multe decât în anul 2020. Ponderea faptelor de violenţă în familie este dată de infracţiunea de „ lovirea sau alte violenţe”, respectiv 72,14%, fiind urmată de „abandon în familie”, 10,24%.

În perioada analizată, au fost emise 264 de ordine de protecţie provizorii şi 190 de ordine de protecţie, măsurile adoptate contribuind, cu siguranţă, la prevenirea unor posibile alte cazuri de violenţă domestică.

7. Protecţia animalelor

Începând cu data de 17 decembrie 2020, în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, a fost înființat, prin ordin al Ministrului Afacerilor Interne, Biroul pentru Protecţia Animalelor.
La nivelul biroului, au fost organizate și desfășurate 15 acțiuni şi controale, 20 de acţiuni cu caracter informativ-preventiv, au fost înregistrate 29 de dosare penale, au fost aplicate 35 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 40.320 de lei şi au fost soluţionate 500 de petiţii. Totodată, au fost realizate 39 de intervenţii la apeluri primite prin SNUAU 112 ori apeluri directe.

8. Biroul Județean Transporturi Vâlcea

Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Vâlcea îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Craiova şi are în subordine 4 posturi de poliţie.
Polițiștii de la transporturi au desfășurat activități de prevenire a faptelor antisociale atât în contextul unor acțiuni punctuale, cât și în cadrul activităților zilnice, nefiind înregistrate infracțiuni cu violenţă.
Polițiștii au executat 3.378 de patrulări din care 843 au fost executate pe trenurile de călători, 1.364 de patrulări pedestre în zona căii ferate, staţii şi triaje şi 1.171 de patrulări cu autoturismele din dotare.
Au fost aplicate 1.308 contravenţii, din care: 214 contravenţii la Legea 61/1991, 195 de contravenţii la OUG 195/2002, 69 de contravenţii la H.G. 203/1994, 45 de contravenţii la OUG 23/2008 şi 783 la alte acte normative. Au fost confiscate bunuri în valoare de 76.000 lei.
Pe linia prevenirii și combaterii furturilor de mărfuri și de piese componente de la vagoanele de marfă, s-au executat controale şi supravegheri operative, nefiind sesizate astfel de infracțiuni.
Pe linia de patrulări trenuri de călători au fost executate un număr de 843 de patrulări pe trenuri de călători, fiind identificați 250 de călători frauduloși, valoarea suprataxelor încasate de organele C.F.R. fiind în cuantum de 2.200 de lei.

B. COMBATEREA CRIMINALITĂŢII

1. Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute​

Situația operativă pentru infracțiunile sesizate în anul 2021 este de 10.003 infracțiuni sesizate fiind în uşoară creştere faţă de cea înregistrată în anul 2020, cu 1,71% și în scădere față de 2019 cu 3,12%.
În anul 2021, la nivelul județului Vâlcea, din totalul celor 10.003 fapte penale sesizate, cea mai mare pondere au avut-o următoarele genuri de fapte: loviri sau alte violențe, furtul, distrugerea, amenințarea, vătămarea corporală din culpă, infracțiuni la regimul rutier, înșelăciunea și infracțiuni silvice.

2. Criminalitatea gravă, comisă cu violenţă

În politica de combatere a criminalităţii, eforturile s-au focalizat pe contracararea infracţiunilor grave săvârşite contra vieţii şi integrităţii corporale a persoanei.
Este semnificativ că în perioada analizată nu s-au comis omoruri la comandă sau pentru reglarea de conturi între grupări criminale rivale. Precizăm că nu au fost cazuri de mare violenţă în care autorii să nu fie identificaţi.
În anul 2021, ca urmare a activităţilor de monitorizare, s-a reuşit destrămarea a 30 de grupuri infracţionale, care erau compuse din 120 de membri.

3. Criminalitatea contra patrimoniului

Privitor la infracţiunile contra patrimoniului înregistrăm creşteri de 4,80%.
O pondere importantă din infracţiunile contra patrimoniului o dețin furturile (1.751 de fapte; 49,82%). Raportat la furturi, cauzalitatea este una complexă şi impune luarea de măsuri atât cu caracter preventiv, cât şi de combatere în acest domeniu.
În anul 2021 au fost 1.751 de infracțiuni de furt, o scădere de 82 de fapte față de anul 2020.
Au fost înregistrate scăderi pe la toate categoriile importante de furturi respectiv din locuințe, din societăți comerciale, din autovehicule, de auto și de animale.

4. Regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase

În anul 2021 au fost înregistrate 71 de infracţiuni privind regimul armelor şi muniţiilor, 21 de infracţiuni la Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului, 21 de infracţiuni la regimul materialelor explozive. În cadrul dosarelor penale, care au fost întocmite în mare parte din oficiu ca urmare a datelor obţinute de poliţiştii vâlceni, au fost ridicate în vederea confiscării, 101 arme de foc şi 3.521 de cartuşe.
În perioada de referinţă, au fost anulate 65 de permise de armă şi 5 au fost suspendate.
În urma celor 93 de acţiuni desfăşurate şi a celor 18 percheziţii efectuate, au fost ridicate, în vederea confiscării, 87 de kilograme de carne vânat, 26 de trofee vânat, 37 de capcane, 581,4 kilograme de articole pirotehnice, 4.765 de kilograme de produse pentru protecţia plantelor, 4.000 de litri de substanţe periculoase şi 12.710 de kilograme de deşeuri periculoase.
La sfârşitul anului 2021, la nivelul judeţului Vâlcea erau autorizate, pentru deţinere legală, 2.952 de persoane fizice, care deţin 4.535 de arme şi 40 de persoane juridice, care deţin 494 de arme.

5. Criminalitatea economico-financiară

În anul 2021, au fost înregistrate 837 de infracţiuni de natură economică, cu 54 de infracţiuni mai puţine decât în perioada similară a anului trecut, când s-au înregistrat 891 de infracţiuni.
​În cursul anului 2021, efectivele Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au organizat 258 de acţiuni şi au executat 41 de percheziţii.
În perioada analizată, au fost soluţionate 358 de dosare penale privind infracţiuni de natură economică, dintre care 22 cu trimitere în judecată, fiind emise 16 rechizitorii şi au fost înregistrate 7 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei.

6. Criminalitatea în mediul rural

​În mediul rural au fost sesizate 4.688 de infracţiuni (-109; – 2,27%). Cele mai multe infracţiuni sunt cele de natură judiciară, respectiv 2.907 reprezentând 62%, urmate de cele de altă natură, 1.492 de fapte însemnând 31,82% şi de cele economice, 289 de infracţiuni, în procent de 6,16%.
​Privitor la infracţiunile stradale sesizate în mediul rural, înregistrăm 13 fapte, reprezentând 0,27% din totalul faptelor sesizate în mediul rural.
​În anul 2021, conform concepţiei implementate încă din anul 2011, s-a menţinut organizarea pe secţii de poliţie rurale, în organigrama I.P.J. Vâlcea fiind prevăzute 9 astfel de secţii.
Secţiile de poliţie rurală se subordonează operativ anumitor poliţii municipale şi orăşeneşti, respectiv: Poliţia municipiului Râmnicu Vâlcea – 2 secţii, Poliţia municipiului Drăgăşani – 2 secţii, Poliţia oraş Horezu – 3 secţii, Poliţia oraş Bălceşti – 2 secţii şi funcţionează în aria de responsabilitate a unui parchet de pe lângă judecătorie.

7. Infracţionalitatea în domenii specifice

7.1. Silvicultură

Activităţile de prevenire şi combatere a delictelor silvice sunt deosebit de importante având în vedere că fondul forestier la nivelul judeţului Vâlcea ocupă aproximativ 46% din suprafaţa totală. Au fost continuate acţiunile comune cu IJJ Vâlcea, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Vâlcea, Direcţia Silvică şi cu Garda Forestieră .
Pentru prevenirea şi combaterea delictelor silvice s-au desfășurat activități multiple fiind organizate 424 de acțiuni, aplicate 244 de sancțiuni contravenționale și a fost confiscat peste 1800 m3 de material lemnos.

7.2. Piscicultură

În perioada analizată, au fost înregistrate 37 de dosare penale care priveau infracţiuni în domeniul piscicol, întocmite din oficiu, în urma investigaţiilor realizate de poliţişti.
De asemenea, în urma celor 155 de controale au fost aplicate 107 sancţiuni contravenţionale şi s-a reuşit confiscarea mai multor bunuri, respectiv 322,48 de kilograme de peşte, 3 bucăţi de plasă de pescuit monofilament, 20 de plase fir textil şi plurifilament, 2 alte unelte de pescuit, 3 ambarcațiuni și 3 autovehicule.

8. Contribuţie la combaterea corupţiei

Referitor la situaţia pe linia combaterii faptelor de corupţie, amintim că au fost declinate 14 dosare penale, din care 6 la Direcţia Naţională Anticorupţie, la fel ca şi anul trecut.
Astfel, au fost declinate 20 de fapte, dintre care amintim 7 pentru luare de mită, 4 pentru dare de mită, 1 pentru trafic de influenţă, 1 privind folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, 7 fapte prevăzute de Legea 78/2000 .
În cadrul acestora au fost oferite parchetelor 24 de persoane.

9. Criminalitatea transfrontalieră

În urma semnalărilor introduse în bazele de date Schengen, lucrătorii I.P.J. Vâlcea au identificat 125 de persoane implementate de alte state cu probleme de natură judiciară.
​De asemenea, au fost primite 55 de solicitări de asistenţă poliţienească internaţională referitoare la cetăţeni români semnalaţi cu preocupări infracţionale în străinătate.
​Au fost valorificate 97 de mesaje operative primite de structurile de investigaţii criminale de la autorităţile străine şi au fost primite 16 delegări privind ordinele europene de anchetă.

10. Activităţi de urmărire şi supraveghere judiciară

În perioada de referinţă, la nivelul I.P.J. Vâlcea au fost executate 124 (+22) de mandate, după cum urmează 79 (+18) de mandate de executare a pedepsei închisorii, 13 (+3) mandate de arestare preventivă, 30 (+4) de mandate europene de arestare, 2 (-3) sentinţe de internare.
Totodată, precizăm că au fost identificate 118 persoane dispărute, 2 cadavre cu identitate necunoscută şi 2 persoane cu identitate necunoscută.
Au fost desfăşurate activităţi de supraveghere judiciară faţă de 51 (+37) de persoane arestate la domiciliu și 165 (+37) de persoane faţă de care s-a dispus măsura controlului judiciar.
Poliţia Română a operaţionalizat Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, începând cu data de 01 iulie 2021.
În perioada 01 iulie 2021 – 31 decembrie 2021 au fost generate către I.P.J. Vâlcea un număr total de 1.153 de dosare electronice de supraveghere.

11. Criminalistică

Specialiştii criminalişti au avut o contribuţie importantă atât la identificarea autorilor de infracţiuni, cât şi la probarea vinovăţiei acestora ori a lămuririi împrejurărilor în care s-au comis faptele. Astfel, au fost efectuate 1.761 de investigări tehnico-ştiinţifice ale locului faptei, valorificând 6.927 de urme, care au condus la identificarea a 44 de autori de infracţiuni ce au comis 42 de fapte penale.
De asemenea, au fost efectuate 80 de expertize criminalistice şi constatări tehnico-ştiinţifice, 13 dactiloscopice, 39 de grafice, 11 traseologice şi 17 balistice, acestea conducând la identificarea a 47 de persoane şi/sau obiecte în 32 de cauze.
În urma efectuării de verificări în baza de date NBIS – IMAGETRAK şi NBIS – CDN, poliţiştii criminalişti au realizat 6 identificări privind 4 persoane dispărute, o persoană cu identitate necunoscută şi un cadavru cu identitate necunoscută.
În activitatea de prelevare a probelor biologice pentru stabilirea profilului ADN şi introducerea în sistem a persoanelor condamnate și a persoanelor care intră sub incidența Legii 118/2019 au fost recoltate şi înaintate la Institutul Naţional de Criminalistică probe de la 273 de persoane.

12. Structura de intervenţie

În anul 2021, luptătorii Serviciului pentru Acţiuni Speciale au efectuat 450 de misiuni, respectiv percheziţii, escorte, aplanări de conflicte, dispozitiv antitero, executări de mandate şi alte activităţi de sprijin pentru structurile operative. Personalul Serviciului pentru Acţiuni Speciale împreună cu psihologii inspectoratului au desfăşurat sesiuni de instruire tactică a personalului din structurile operative, reuşindu-se pregătirea a 442 de poliţişti şi 58 de studenţi şi elevi.

13. Serviciul Pregătire Profesională

​Această structură a fost înfiinţată la nivel de serviciu în cadrul I.P.J. Vâlcea la data de 02 august 2021, fiind formată dintr-o funcție de comandă și 8 funcții de execuție. Activităţile specifice au fost desfăşurate înainte de această dată în cadrul Serviciului Resurse Umane.
Pe lângă activitatea de pregătire continuă, s-a urmărit gestionarea pregătirii în domeniul tragerilor cu armamentul din dotare, în domeniul educaţiei fizice, dar şi participarea la programe de formare şi gestionarea activităţii de tutelă.
În domeniul tragerilor cu armamentul din dotare au fost organizate 14 ședințe, la care au participat 1.835 de polițiști, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea şi altor unităţi deservite logistic de acesta.

14. Accesare Fondurilor Externe Nerambursabile

În urma vizitei de evaluare a unei echipe de la A.D.R. Craiova au fost acordate 82 de puncte proiectului care vizează modernizarea energetică a sediului Poliţiei Băile Olăneşti, promovând astfel în faza următoare, respectiv faza de precontractare, la care suntem şi în acest moment. Suma care face obiectul finanţării este de aproximativ 900.000 de euro.
Au fost făcute propuneri pentru sesiunea financiară 2021 – 2027 privind fonduri externe nerambursabile care privesc tot modernizarea energetică a clădirilor unde funcţionează sediul IPJ Vâlcea, Poliţia municipiului Rm. Vâlcea, fostul sediu al poliţiei rutiere din mun. Rm. Vâlcea situat pe str. V. Olănescu şi sediul Postului de Poliţie Prundeni. Propunerile sunt realizate în cadrul Proiectului ,,Clădiri prietenoase cu mediul”.
În acelaşi timp, I.G.P.R. a inclus în Planul Naţional de Relansare şi Rezilienţă două lucrări care presupun atragerea de fonduri externe nerambursabile, respectiv: modernizarea Centrului de pregătire Călimăneşti prin renovarea spaţiilor de cazare şi instruire pe linie judiciară a poliţiştilor şi construirea unui arest suprateran în localitatea Budeşti, care să îndeplinească condiţiile de conformitate în domeniu.

15. Activităţi Desfăşurate În Context Covid-19

​În perioada 01 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021 în contextul prevenirii răspândirii infecţiei cu coronavirus, la nivelul I.P.J. Vâlcea au fost înregistraţi următorii indicatori: 6.867 de acţiuni punctuale în context COVID, 26.679 de verificări la societăţi comerciale şi PFA cu privire la respectare interdicţii, : 63.557 de mijloace de transport verificate, 14 dosare penale întocmite în context COVID-19, 15.783 de sancţiuni contravenţionale aplicate în context COVID-19 cu o valoare de peste 2.300.000 lei.

C. OBIECTIVE

Obiectivele pe care Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea le va urmări în anul 2022, sunt prevenirea şi limitarea răspândirii infectării cu SARS-Cov2 la nivelul judeţului Vâlcea, creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţenilor prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa transportului, prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, destructurarea grupărilor infracţionale, asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene, asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române.

D. Biroul Județean Transporturi Vâlcea

Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Vâlcea îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Craiova şi are în subordine 4 posturi de poliţie.
Polițiștii de la transporturi au desfășurat activități de prevenire a faptelor antisociale atât în contextul unor acțiuni punctuale, cât și în cadrul activităților zilnice, nefiind înregistrate infracțiuni cu violenţă.
Polițiștii au executat 3.378 de patrulări din care 843 au fost executate pe trenurile de călători, 1.364 de patrulări pedestre în zona căii ferate, staţii şi triaje şi 1.171 de patrulări cu autoturismele din dotare.
Au fost aplicate 1.308 contravenţii, din care: 214 contravenţii la Legea 61/1991, 195 de contravenţii la OUG 195/2002, 69 de contravenţii la H.G. 203/1994, 45 de contravenţii la OUG 23/2008 şi 783 la alte acte normative. Au fost confiscate bunuri în valoare de 76.000 lei.
Pe linia prevenirii și combaterii furturilor de mărfuri și de piese componente de la vagoanele de marfă, s-au executat controale şi supravegheri operative, nefiind sesizate astfel de infracțiuni.
Pe linia de patrulări trenuri de călători au fost executate un număr de 843 de patrulări pe trenuri de călători, fiind identificați 250 de călători frauduloși, valoarea suprataxelor încasate de organele C.F.R. fiind în cuantum de 2.200 de lei.

194 Comments for “Inspectoratul de Poliție Vâlcea, BILANȚ pe 2021. OBIECTIVE pentru 2022”

 1. I really appreciate to read this blog it is very helpful and very efficiently written information. My site :
  okbet philippines

 2. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew
  of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my
  newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this
  for quite some time and was hoping maybe you would have some
  experience with something like this. Please let me know if
  you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 3. PharmEmpire referral program
  affiliate marketing strategies for natural supplements
  affiliate marketing for organic supplements
  herbal supplement subscription box affiliate programs

 4. online gig
  natural supplements for hair growth affiliate program
  PharmEmpire affiliate invitation code
  legitimate work from home jobs

 5. Hey there! Do you know if they make any plugins to protect
  against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve
  worked hard on. Any suggestions?

 6. It’s an remarkable post in favor of all the online
  visitors; they will get benefit from it I am sure.

 7. Thanks in favor of sharing such a pleasant opinion,
  post is good, thats why i have read it fully

 8. If some one wants expert view regarding blogging and site-building then i
  propose him/her to pay a visit this webpage,
  Keep up the fastidious job.

 9. Incredible! This blog looks exactly like my old one!

  It’s on a entirely different topic but it has pretty much the
  same layout and design. Excellent choice of colors!

 10. I have been browsing online greater than three hours as
  of late, but I never discovered any interesting article like yours.
  It’s beautiful price sufficient for me. In my view, if all site owners and
  bloggers made excellent content material as you probably did, the
  web can be much more useful than ever before.

 11. EdwardVef

  canadianpharmacyworld com http://certifiedcanadapills.pro/# online canadian pharmacy reviews

 12. GeorgeTub

  canadian online pharmacy: canadian discount pharmacy – legitimate canadian online pharmacies

 13. Zacharyref

  indian pharmacy п»їlegitimate online pharmacies india Online medicine home delivery

 14. GeorgeLoowl

  cialis soft tabs canada: generic cialis – buy cheap cialis online with mastercard

 15. GeorgeLoowl

  how much is cialis: generic cialis – cialis 36 canada

 16. EverettHigma

  natural ed remedies: erection pills online – best otc ed pills

 17. GeorgeLoowl

  Kamagra Oral Jelly buy online: Kamagra tablets – cheap kamagra

 18. EverettHigma

  cialis pay with paypal: cialis.science – que es mejor viagra o cialis

 19. GeorgeLoowl

  Kamagra tablets 100mg: buy kamagra – order kamagra oral jelly

 20. Jamesempam

  cytotec buy online usa: buy cytotec online fast delivery – order cytotec online

 21. ScottAmork

  ivermectin cream: ivermectin 2mg – ivermectin brand name

 22. ScottAmork

  neurontin for sale: neurontin without prescription – how much is neurontin

 23. Jamesempam

  buy cytotec over the counter: buy cytotec in usa – Abortion pills online

 24. Jamesempam

  buy misoprostol over the counter: cytotec pills buy online – buy cytotec in usa

 25. Timothyfaf

  drug neurontin 20 mg: purchase neurontin canada – neurontin 30 mg

 26. ScottAmork

  cost of ivermectin pill: stromectol cream – ivermectin 50ml

 27. ScottAmork

  ivermectin 500mg: ivermectin 5 mg price – ivermectin buy australia

 28. ScottAmork

  neurontin 600 mg price: neurontin 100 mg – neurontin 4000 mg

 29. Timothyfaf

  cytotec pills buy online: Misoprostol 200 mg buy online – п»їcytotec pills online

 30. FrancisAgery

  cheapest online pharmacy india: international pharmacy india – buy medicines online in india

 31. CharlesImpus

  buying prescription drugs in mexico: mexican mail order pharmacies – mexico drug stores pharmacies

 32. CharlesImpus

  buying prescription drugs in mexico: mexico pharmacies prescription drugs – mexico drug stores pharmacies

 33. FrancisAgery

  canadian pharmacy world: Certified Canada Pharmacy Online – canadianpharmacyworld

 34. CharlesImpus

  world pharmacy india: indian pharmacy – indianpharmacy com

 35. FrancisAgery

  world pharmacy india: Medical Store in India – india online pharmacy

 36. CharlesImpus

  canadian pharmacy ed medications: canadian pharmacy online – canada cloud pharmacy

 37. Davidkag

  ivermectin 2%: buy Ivermectin for humans – ivermectin gel

 38. Davidkag

  stromectol oral: ivermectin today – ivermectin price

 39. ArchieHinge

  buy stromectol uk – http://ivermectin.today/# oral ivermectin cost

 40. Davidkag

  stromectol medication: purchase ivermectin – ivermectin over the counter

 41. Georgeloyaf

  neurontin 400 mg price: purchase neurontin – order neurontin online

 42. Georgeloyaf

  purchase neurontin canada: medicine neurontin 300 mg – neurontin generic south africa

 43. CharlesApemy

  ivermectin 1 cream generic: stromectol over the counter – stromectol online pharmacy

 44. Georgeloyaf

  ivermectin 80 mg: stromectol – ivermectin human

 45. SammyMouct

  http://canadaph.pro/# best canadian pharmacy online

 46. Dennismiday

  buy prescription drugs from india: indianpharmacy com – pharmacy website india

 47. PatrickVes

  http://mexicoph.icu/# best online pharmacies in mexico

 48. Very descriptive blog, I liked that bit. Will there be
  a part 2?

 49. PatrickVes

  http://canadaph.pro/# canada ed drugs

 50. SammyMouct

  http://canadaph.pro/# canadian drugs online

 51. Dennismiday

  recommended canadian pharmacies: certified online pharmacy canada – online canadian pharmacy

 52. PatrickVes

  http://canadaph.pro/# canada pharmacy 24h

 53. SammyMouct

  https://canadaph.pro/# canadian pharmacy phone number

 54. AshleyJof

  canada world pharmacy: buy medications online no prescription – canada pharmacy online

 55. JamesChild

  https://internationalpharmacy.icu/# recommended canadian online pharmacies

 56. JamesChild

  https://interpharm.pro/# canada prescription online

 57. JamesChild

  http://interpharm.pro/# order prescription drugs online without doctor

 58. CurtisFed

  canadian pharmacy no scripts: canadian pharma – best online prescription
  mexican pharmacies online – internationalpharmacy.icu The staff ensures a seamless experience every time.

 59. JamesChild

  http://interpharm.pro/# canadian pharmacy mail order

 60. JamesChild

  http://internationalpharmacy.icu/# safe canadian pharmacies

 61. CurtisFed

  how to get a prescription in canada: canada pharmacy without prescription – online pharmacy that does not require a prescription
  canada-pharmacy.com – interpharm.pro A pharmacy that’s globally recognized and locally loved.

 62. JasonSkelp

  farmacia online internacional: farmacia online madrid – farmacia envГ­os internacionales

 63. Davidacunk

  farmacia envГ­os internacionales: farmacia online internacional – п»їfarmacia online

 64. ArchieFESSE

  https://pharmacieenligne.icu/# Pharmacies en ligne certifiГ©es

 65. JasonSkelp

  acheter medicament a l etranger sans ordonnance: Pharmacie en ligne pas cher – Pharmacie en ligne pas cher

 66. JasonSkelp

  farmacie online autorizzate elenco: farmacie online autorizzate elenco – farmacia online migliore

 67. Davidacunk

  online apotheke versandkostenfrei: п»їonline apotheke – online apotheke versandkostenfrei

 68. Thomasjouff

  п»їfarmacia online migliore п»їfarmacia online migliore farmacie online autorizzate elenco

 69. JasonSkelp

  farmacia online envГ­o gratis: farmacia online barata – farmacias baratas online envГ­o gratis

 70. Hi! I could have sworn I’ve been to this website before but after reading through some of the post I
  realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

 71. JasonSkelp

  farmacie online autorizzate elenco: farmacie online sicure – comprare farmaci online all’estero

 72. ArchieFESSE

  http://onlineapotheke.tech/# online apotheke versandkostenfrei

 73. Ernestsinny

  Pharmacie en ligne livraison rapide – Pharmacie en ligne France

 74. TerryRep

  Acheter mГ©dicaments sans ordonnance sur internet – Pharmacie en ligne livraison gratuite

 75. RickeyWhish

  farmacia online envГ­o gratis: comprar viagra sin receta – farmacia barata

 76. Ernestsinny

  versandapotheke: Viagra kaufen – online-apotheken

 77. Danielbib

  http://edapotheke.store/# online apotheke preisvergleich

 78. Ernestsinny

  Viagra sans ordonnance 24h

 79. TerryRep

  Acheter kamagra site fiable

 80. RickeyWhish

  Pharmacie en ligne France: Pharmacie en ligne pas cher

 81. Ernestsinny

  versandapotheke: gГјnstige online apotheke – versandapotheke deutschland

 82. Danielbib

  https://itfarmacia.pro/# acquisto farmaci con ricetta

 83. TerryRep

  Viagra homme prix en pharmacie

 84. Great info. Lucky me I discovered your blog by accident (stumbleupon).
  I have saved as a favorite for later!

 85. MichaelFuelt

  canadianpharmacy com: canada ed drugs – legit canadian pharmacy online

 86. Robinnow

  http://mexicopharm.store/# medication from mexico pharmacy

 87. RogerbAilk

  safe and effective drugs are available. canada pharmacy reviews: buying drugs from canada – canadian pharmacy world reviews

 88. FelixMiz

  pharmacy website india: best india pharmacy – online pharmacy india

 89. RogerbAilk

  Unrivaled in the sphere of international pharmacy. world pharmacy india: reputable indian pharmacies – best india pharmacy

 90. MichaelFuelt

  mexican rx online: pharmacies in mexico that ship to usa – mexican online pharmacies prescription drugs

 91. FelixMiz

  vipps approved canadian online pharmacy: certified canadian international pharmacy – canada discount pharmacy

 92. RogerbAilk

  A seamless fusion of local care with international expertise. best online pharmacy india: top 10 online pharmacy in india – best india pharmacy

 93. Jameslab

  mexican pharmaceuticals online medicine in mexico pharmacies pharmacies in mexico that ship to usa

 94. Robinnow

  http://indiapharm.cheap/# indian pharmacy paypal

 95. FelixMiz

  cross border pharmacy canada: canadapharmacyonline legit – northwest canadian pharmacy

 96. MichaelFuelt

  mexican online pharmacies prescription drugs: п»їbest mexican online pharmacies – pharmacies in mexico that ship to usa

 97. RogerbAilk

  Setting the benchmark for global pharmaceutical services. best canadian online pharmacy reviews: canada drugstore pharmacy rx – canadian pharmacy near me

 98. FelixMiz

  canadian pharmacy world reviews: canadian pharmacy ratings – best online canadian pharmacy

 99. RogerbAilk

  Leading with compassion on a global scale. canadian mail order pharmacy: canadian pharmacy reviews – canadian pharmacy 24h com

 100. I blog frequently and I seriously appreciate your information. This great article has really peaked my
  interest. I’m going to bookmark your blog and keep checking for new information about once per
  week. I subscribed to your RSS feed too.

 101. Aw, this was an exceptionally good post. Taking
  a few minutes and actual effort to create a very good article… but what can I say… I put things off a whole lot and don’t manage to get nearly anything done.

 102. FelixMiz

  purple pharmacy mexico price list: п»їbest mexican online pharmacies – reputable mexican pharmacies online

 103. Your style is very unique in comparison to other folks I’ve read
  stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity,
  Guess I’ll just book mark this page.

 104. RogerbAilk

  Their prices are unbeatable! buy medicines online in india: best india pharmacy – top online pharmacy india

 105. you’re actually a just right webmaster. The website loading speed is amazing.
  It kind of feels that you are doing any distinctive
  trick. Also, The contents are masterwork. you’ve performed a great job in this subject!

 106. I’m not sure exactly why but this weblog is loading very slow for me.
  Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 107. Hello there, I found your site by the use of Google whilst searching for a related subject, your web site got here up, it seems to be
  great. I have bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, just become alert to your weblog through Google, and
  found that it is really informative. I am going to be careful for brussels.
  I will appreciate for those who continue this in future. A lot of folks shall be benefited out of your writing.

  Cheers!

 108. Jameslab

  mexican pharmaceuticals online mexican mail order pharmacies mexican drugstore online

 109. Everything is very open with a really clear clarification of the challenges.
  It was really informative. Your site is very helpful.

  Thank you for sharing!

 110. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment.
  Is there any way you can remove people from that service?
  Appreciate it!

 111. Hello! This post couldn’t be written any better!
  Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this.
  I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read.
  Thank you for sharing!

 112. Bobbylow

  Been relying on them for years, and they never disappoint. https://doxycyclineotc.store/# doxycycline 2985

 113. I’m no longer sure the place you’re getting your info,
  however good topic. I needs to spend a while studying more or working out
  more. Thank you for magnificent information I used to be looking for
  this information for my mission.

 114. Keep on writing, great job!

 115. Please let me know if you’re looking for a author for your site.
  You have some really good articles and I think I would
  be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some material for your blog in exchange for a link back
  to mine. Please blast me an email if interested. Regards!

 116. Bobbylow

  This pharmacy has a wonderful community feel. http://edpillsotc.store/# the best ed pill

 117. This is a very good tip especially to those fresh to the blogosphere.

  Simple but very precise info… Thank you for sharing this one.
  A must read post!

 118. FelixMiz

  buy generic doxycycline Doxycycline 100mg buy online doxycycline 400 mg daily

 119. Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News.

  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo
  News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Thanks

 120. I am really thankful to the owner of this website who has shared this impressive post at here.

 121. MichaelSeelt

  A pharmacy that keeps up with the times. https://drugsotc.pro/# rx pharmacy online 24

 122. Clinttic

  The staff provides excellent advice on over-the-counter choices. http://drugsotc.pro/# promo code for canadian pharmacy meds

 123. MichaelSeelt

  Their international patient care is impeccable. http://mexicanpharmacy.site/# purple pharmacy mexico price list

 124. Clinttic

  Everything what you want to know about pills. http://mexicanpharmacy.site/# buying from online mexican pharmacy

 125. MichaelSeelt

  Helpful, friendly, and always patient. https://indianpharmacy.life/# top online pharmacy india

 126. MichaelSeelt

  Their global presence never compromises on quality. http://drugsotc.pro/# canadianpharmacyworld

 127. Clinttic

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. https://mexicanpharmacy.site/# medication from mexico pharmacy

 128. DennisAmago

  The best in town, without a doubt. https://mexicanpharmacy.site/# mexico drug stores pharmacies

 129. Blackjack bonuses assist you develop your bankroll and get additional funds for your games.

 130. Nonetheless, the Canadian gambling market place has an overwhelming number of casinos offering the classic Blackjack game.

 131. Clinttic

  Their private consultation rooms are a great addition. http://mexicanpharmacy.site/# mexican border pharmacies shipping to usa

 132. abozy

  The best crypto tips will tell you to stick with big name crypto wallets, such as Ledger, Trezor, Exodus or MetaMask. Dodgy or unknown wallets that you find on Google Play or the App Store can steal your crypto funds with dodgy code. Given how unstable and risky the cryptocurrency market is, investors prefer Tether because its value is thought to be more stable than that of other cryptocurrencies. To get a sense of whether digital coins might regain their momentum, we spoke to crypto experts to gather their thoughts about the coming year. That includes their opinions on the best cryptocurrencies of 2022 based on business cases and fundamentals. (Spoiler alert: No meme coins made this list.) Another way to get crypto is through what is known as a decentralized exchange. These are largely automated, blockchain-based programs that allow users to swap certain kinds of cryptocurrency for one another. While these can have lower transaction costs, they also require more technical expertise. And if you don’t already have cryptocurrency, your options are limited.
  https://cruzovbi210986.bloguetechno.com/article-under-review-56527312
  It is an exciting time to be alive. Cryptocurrencies and blockchain technology offer immense growth opportunities for many sectors that will improve the lives of many. It is our pleasure at Yellow Card to be helping Africans adopt the use of cryptocurrencies. That’s why we make it very easy for anyone to buy, sell, receive, send and store bitcoin and other cryptos on our platform. For example, if you lose your crypto address or accidentally reveal your private key to someone, you can lose everything very quickly. Banks and other institutions have systems to safeguard against common mistakes like that, but since cryptocurrency places the responsibility of safekeeping to the consumer, it’s easy for things to go out of hand quickly. Depending on the future of cryptocurrency you possess, you can accomplish a variety of things. You can use an investor cryptocurrency asset to move money from one person to another or to pay for goods and services. This is the most basic definition of a future cryptocurrency asset. Trading and investment used to value each item, which is frequently expressed in U.S. dollars, gives rise to another use case.

 133. MichaelSeelt

  Consistent excellence across continents. https://mexicanpharmacy.site/# pharmacies in mexico that ship to usa

 134. MichaelSeelt

  A powerhouse in international pharmacy. https://indianpharmacy.life/# top online pharmacy india

 135. Clinttic

  The gold standard for international pharmaceutical services. https://mexicanpharmacy.site/# mexican border pharmacies shipping to usa

 136. MichaelSeelt

  Their commitment to international standards is evident. https://indianpharmacy.life/# reputable indian online pharmacy

 137. Stevennub

  canadian international pharmacy: canadian international pharmacy – mexican drug stores online

 138. There are thousands of slots, each video and classic, as properly as RNG versions of all the conventional casino games such as blackjack,
  roulette, and baccarat.

 139. In casino parlance, RTP refers to the Return to Player and its expressed
  as a percentage.

 140. Stevennub

  canada mail order drug: canadian international pharmacy – pharmacy no prescription required

 141. WilliamRom

  A modern pharmacy with a traditional touch of care. http://gabapentin.world/# medication neurontin 300 mg

 142. Jamesmaype

  mexican drugstore online and mexico pharmacy online – mexican border pharmacies shipping to usa

 143. Tommiebon

  mexico pharmacy medicines mexico buying prescription drugs in mexico online

 144. Jamesmaype

  best online pharmacies in mexico : mexican pharmacy online – buying prescription drugs in mexico online

 145. Tommiebon

  mexico pharmacy medicines mexico mexico drug stores pharmacies

 146. Jamesmaype

  purple pharmacy mexico price list and mexico pharmacy online – mexican border pharmacies shipping to usa

 147. Charlestap

  buying from online mexican pharmacy or pharmacy in mexico – medication from mexico pharmacy

 148. Tommiebon

  mexican pharmacy mail order pharmacy mexico purple pharmacy mexico price list

 149. Jamesmaype

  buying prescription drugs in mexico online and mexican pharmacies – buying from online mexican pharmacy

 150. Johnnyric

  stromectol tab ivermectin new zealand ivermectin cost in usa

 151. RalphFlart

  canadian drug prices: canada pharmacy – canada cloud pharmacy

 152. RalphFlart

  india online pharmacy: indian pharmacy online – indianpharmacy com

 153. Johnnyric

  ivermectin 50ml price of stromectol generic ivermectin

 154. RalphFlart

  pharmacy wholesalers canada: Pharmacies in Canada that ship to the US – canadian drug stores

 155. Johnnyric

  canadian family pharmacy best pharmacy online canadian pharmacies

 156. RalphFlart

  online shopping pharmacy india: best online pharmacy india – pharmacy website india

 157. Johnnyric

  reputable canadian pharmacy canadian pharmacy pro legit canadian pharmacy

 158. Brandonhor

  paxlovid india Paxlovid over the counter Paxlovid over the counter

 159. Larryfed

  https://valtrex.auction/# valtrex prescription

 160. Brandonhor

  Paxlovid over the counter nirmatrelvir and ritonavir online buy paxlovid online

 161. Erniechalf

  how to get valtrex over the counter: valtrex antiviral drug – how to get valtrex prescription online

 162. TerryDof

  ivermectin 9 mg tablet: stromectol xl – ivermectin 1 cream 45gm

 163. Larryfed

  http://stromectol.icu/# stromectol for sale

 164. Brandonhor

  where can i buy generic mobic without prescription buy mobic order generic mobic pill

 165. Erniechalf

  how to get generic mobic without prescription: buy mobic – cost cheap mobic without dr prescription

 166. Larryfed

  https://stromectol.icu/# ivermectin medication

 167. JerryNab

  https://cialis.foundation/# Cialis 20mg price in USA

 168. Jamesenari

  http://kamagra.icu/# Kamagra tablets

 169. Jamesenari

  http://kamagra.icu/# buy kamagra online usa

 170. roops

  There is a downside to that, of course. During the bull market hysteria, many cryptocurrencies of questionable value popped up. But many ceased to exist as the market crumbled in 2022, with the value of crypto stalwarts like ethereum and bitcoin tumbling, too. Bitcoin and ethereum lost more than 60% of their value in 2022. “Many card issuers won’t let you use credit cards to buy crypto, but you can always circumvent the process by taking a cash advance from your card and using the cash to buy whatever you like,” Ulzheimer says. In other words, you can fund your crypto account by taking a cash advance loan from your creditor, and then use the funds in your account to purchase crypto. Now that you have decided which exchange you would like to trade on, it is time to register an account and get a Bitcoin address! After registration, it is perfectly normal if exchanges require you to verify your identity. This is what we call “Know Your Customer” or KYC. The process will involve you submitting photos to prove your identity. After submission, the process may take a few hours or up to a few days to complete. Be patient!
  https://roomstyler.com/users/freebitcointoit
  Market experts like Ark Invest CEO Cathie Wood have made headlines for bold, long-term bitcoin price predictions. Wood, for example, has said bitcoin prices could reach $1.5 million by 2030.  As a conclusion, the dashboard will give you an idea of the trend for Bitcoin price predictions from people’s perspectives. So the ones who do not have much idea about Bitcoin easily decide whether to buy or sell Bitcoin. Some crypto investors predict that the first spot Bitcoin exchange-traded fund (ETF) in the United States could be approved this year, giving investors direct exposure to the cryptocurrency itself. The Securities and Exchange Commission allowed the launch of ProShares’ Bitcoin Strategy ETF last year, but that just tracks Bitcoin futures contracts. However, because the market is now large and mature enough to support it, analysts believe a Bitcoin Spot ETF will be approved.

 171. Jamesenari

  https://cialis.foundation/# Generic Cialis price

 172. Jamesenari

  http://kamagra.icu/# Kamagra 100mg price

 173. Jamesenari

  http://viagra.eus/# over the counter sildenafil

 174. JamesGoM

  http://kamagra.icu/# Kamagra 100mg price

 175. Jamesenari

  https://viagra.eus/# cheapest viagra

 176. This site was… how do I say it? Relevant!!
  Finally I have found something which helped me.
  Cheers!

 177. Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous
  to and you are just too great. I actually like what
  you’ve acquired here, really like what you’re stating and the way
  in which you say it. You make it entertaining
  and you still care for to keep it sensible. I cant wait to
  read far more from you. This is really a great website.

 178. I will right away snatch your rss as I can’t in finding
  your email subscription hyperlink or e-newsletter service.
  Do you’ve any? Kindly permit me know in order that I may subscribe.
  Thanks.

 179. You’ve done a fantastic job of breaking down this topic. Thanks for the clarity!

 180. This post is packed with useful insights. Thanks for sharing your knowledge!

 181. Such a well-researched piece! It’s evident how much effort you’ve put in.

 182. What a compelling enjoy reading! Your arguments were well-presented and convincing.

 183. This was a thoroughly insightful enjoy reading. Thank you for sharing your expertise!

 184. I’m in awe of the way you handle topics with both grace and authority.

 185. Incredibly informative post! I learned a lot and look forward to more.

 186. The perspective is incredibly valuable to me. Thanks for opening my eyes to new ideas.

 187. Each post you write is like a key that unlocks a little more of the world’s mystery.

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.