Meta
Realitatea Vâlceană

Inspectoratul de Poliție Vâlcea, BILANȚ pe 2021. OBIECTIVE pentru 2022

Miercuri, 9 februarie 2022, ora 11:00, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, a avut loc conferința de presă în care comisarul șef Dumitru Dărăban a prezentat bilanțul IPJ în 2021.

Anul 2021 s-a caracterizat prin continuarea procesului de eficientizare a activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, atât sub aspect conceptual, cât şi organizaţional, urmărindu-se atingerea standardelor impuse, având ca rezultat menţinerea sub control a fenomenului infracţional, creşterea nivelului de încredere a cetăţenilor în poliţie şi a gradului de satisfacţie faţă de prestaţia acestei instituţii.

Activitatea inspectoratului a fost focalizată pe îndeplinirea obiectivelor stabilite şi a priorităţilor Poliţiei Române, respectiv s-a urmărit:
• Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor;
• Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, destructurarea grupărilor infracţionale;
• Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene;
• Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române.

Totodată, putem afirma în mod cert că un alt obiectiv strategic l-a constituit prevenirea şi limitarea răspândirii infecţiei cu SARS-Cov2 la nivelul judeţului Vâlcea.

MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE

1. Resursele umane

Procentul de încadrare cu personal în anul 2021 este 86,89 %, din care 88,83 % ocupare pentru funcțiile de ofițeri, 86,03% funcțiile agenți și 88,88% personal contractual.

În organigrama inspectoratului se găsesc la nivel central 13 servicii, 6 birouri independente, 3 compartimente independente, iar la nivel teritorial 2 poliţii municipale, 9 poliţii orăşeneşti, 1 poliţie staţiune, 9 secţii de poliţie rurală şi 77 posturi de poliţie comunale.

2. Resursele financiare

În anul 2021, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea a avut o execuție bugetară de 99,87 %.
Menţionăm că fondurile primite au fost utilizate în urma unor analize temeinice, fiind stabilite priorităţi concrete, astfel încât putem aprecia că au fost cheltuite eficient.

3. Resursele logistice

Pe parcursul anului 2021 au fost primite de la I.G.P.R 6 autospeciale. Totodată, precizăm că au fost efectuate 229 de reparaţii curente, 277 de revizii tehnice, precum şi 124 de inspecţii tehnice periodice la autovehiculele din dotare. În anul 2021, au fost casate 74 de autospeciale de serviciu.
Au fost solicitate fonduri pentru efectuarea de reparaţii curente la posturile de poliție Boișoara, Tomşani, Stoilești, Popeşti, Serviciul Combaterea Criminalității Organizate, Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă și la faţadele sediului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, fiind finalizate lucrările în termenele stabilite și întocmite procesele-verbale de recepţie.
Au fost achiziţionate bunuri materiale pentru buna desfăşurare a activităţii, dintre care amintim: 604 maiouri de protecție antiglonț și anti-înjunghiere, 22.000 cartușe cal. 9×19 mm, 119 bucăți bastoane telescopice cu toc, materiale pentru structurile criminalistice,100 kit-uri recoltare probe biologice ADN.

4. Situaţia Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă

La nivelul Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă au fost încarcerate 304 persoane, efectuându-se şi 1.241 de escortări şi transferuri la penitenciar, la instanţe, la unităţile de parchet, la alte centre, a 1.552 de persoane. Menţionăm că au fost acordate 5.450 de drepturi, constând în vizite, acordarea asistenţei juridice, pachete, convorbiri telefonice, etc..
​Totodată, precizăm că la nivelul Centrului condiţiile de detenţie existente corespund legislaţiei în vigoare.

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ

A. SIGURANŢA CETĂŢEANULUI ŞI EVOLUŢIA FENOMENULUI INFRACŢIONAL

1. Activităţi desfăşurate pentru deservirea comunităţii​

Atât activităţile de prevenire, cât şi cele de combatere desfăşurate de poliţie au avut ca scop principal siguranţa cetăţeanului.
În sens strict, principalii indicatori pe linia deservirii comunității au fost următorii: 6.226 de petiții înregistrate, 16.862 de intervenții la solicitări prin 112, 3.435 de stări conflictuale aplanate, din care 753 intrafamiliale, 103 minori nesupravegheați depistați, 1.278 de controale şi verificări la sistemele de pază, 1.750 de mandate de aducere executate, 22 de participări la executări silite, 1.441 de activități în unităţile de învăţământ.

2. Prevenirea criminalităţii

Activităţile desfăşurate în anul 2021 au fost structurate pe 3 programe cadru de prevenire, în baza priorităţilor Poliţiei Române, respectiv prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului, în cadrul căruia s-au desfăşurat 94 de activităţi, având ca beneficiari 2.731 de cetăţeni, prevenirea infracţiunilor contra persoanei cu accent pe linia delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor, în cadrul căruia s-au desfăşurat 73 de activităţi având ca beneficiari 3.646 de elevi şi copii, 205 cadre didactice şi educatori, prevenirea infracţinuilor cu violenţă, în cadrul căruia s-au desfăşurat 138 de activităţi având ca beneficiari 4.053 de cetățeni.
Activitatea de prevenire a criminalităţii a avut un rol pro-activ, astfel că, în perioada analizată, au fost organizate, de către efectivele structurilor operative, următoarele: 44 de razii, 1.983 de acţiuni cu efective lărgite, 15.733 de controale directe şi s-au aplicat 60.200 de amenzi contravenţionale.

3. Siguranţa rutieră şi a transporturilor

Activităţile desfăşurate de efectivele de poliţie rutieră pe întreg parcursul anului 2021 au presupus 1.829 (+440) de acțiuni, 31.119 (+2782) amenzi (cele mai multe: 11.027 pentru depăşirea vitezei legale, 4.154 pentru neportul centurii de siguranţă, 1.382 pentru încălcarea normelor privind depăşirea, 979 pentru folosirea telefonului în timpul conducerii auto), 975 (+103) de infracțiuni, 4.840 (+255) de permise de conducere reținute din contravenții, 2.054 (+694) de certificate de înmatriculare retrase.

Totodată, au fost organizate pe linia transportului public de persoane, inclusiv taxi, 124 de acţiuni în urma cărora au fost aplicate 456 de sancţiuni contravenţionale. Pe linia transportului public de mărfuri, inclusiv mărfuri periculoase, au fost organizate 41 de acţiuni în urma cărora s-au aplicat 634 de sancţiuni contravenţionale. Pe linia stării tehnice, împreună cu reprezentanţii Registrului Auto Român, au fost organizate 185 de acţiuni, prilej cu care s-au constatat 965 de abateri contravenţionale.

În anul 2021 principalele cauze de producere a accidentelor rutiere au fost abaterile bicicliştilor, cauză care generat producerea a 93 de accidente rutiere, soldate cu 3 morți, 12 răniți grav şi 80 de răniţi uşor, viteza neadaptată la condiţiile de drum, cauză care a generat producerea a 83 de accidente rutiere, soldate cu 6 morţi, 25 răniţi grav şi 106 de răniţi uşor, neacordare prioritate vehicule, cauză care a generat producerea a 75 de accidente rutiere, soldate cu 1 mort, 10 răniţi grav şi 102 de răniți ușor.
​Având în vedere obiectivul Poliţiei Române, respectiv reducerea mortalităţii în domeniu, eforturile poliţiştilor rutieri, dar şi de ordine publică, pe fondul creşterii numărului persoanelor decedate, se vor concentra pe diminuarea riscului rutier.

4. Poliţia de proximitate

Poliţia de proximitate a desfăşurat activităţi de consiliere a cetăţenilor şi pe linia prevenirii şi combaterii faptelor antisociale, vizând îndeosebi protejarea categoriilor de populaţie defavorizate, a bătrânilor, monitorizarea stărilor conflictuale în stare latentă, aplanarea operativă a conflictelor intrafamiliale.
Principalii indicatori obţinuţi de poliţia de proximitate, influenţaţi de efectele pandemiei de COVID-19, sunt următorii: 491 de activităţi cu unităţile de învăţământ, 262 de activităţi cu administraţia publică locală, 329 de activităţi cu asociaţiile de proprietari, 2.463 de persoane consiliate, 548 de activităţi pentru prevenirea victimizării bătrânilor.

5. Siguranţa în şcoli

Pentru prevenirea şi monitorizarea infracţionalităţii în şcoli, au fost desfăşurate acţiuni, patrulări în zona adiacentă a unităţilor de învăţământ, precum şi şedinţe cu caracter informativ-preventiv la care au participat elevi, dar şi cadre didactice. Aceste activităţi s-au desfăşurat în conformitate cu Planul Teritorial Comun de Acţiune, plan aprobat de Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea.
În cursul anului 2021, au fost înregistrate 37 de infracţiuni în unităţile de învăţământ şi în zona adiacentă a acestora.
Poliţiştii Biroului de Siguranţă Şcolară au realizat 380 de activități preventive în cadrul orelor de curs şi au participat la 82 de ședințe cu cadrele didactice la care au fost prezenţi elevi şi părinţi. Poliţiştii biroului de profil au asigurat intervenţia la 10 evenimente semnalate prin SNUAU 112.


6.Violenţa intrafamilială

​În ceea ce priveşte infracţionalitatea intrafamilială, se înregistrează 1.181 de infracţiuni, cu 4 fapte mai multe decât în anul 2020. Ponderea faptelor de violenţă în familie este dată de infracţiunea de „ lovirea sau alte violenţe”, respectiv 72,14%, fiind urmată de „abandon în familie”, 10,24%.

În perioada analizată, au fost emise 264 de ordine de protecţie provizorii şi 190 de ordine de protecţie, măsurile adoptate contribuind, cu siguranţă, la prevenirea unor posibile alte cazuri de violenţă domestică.

7. Protecţia animalelor

Începând cu data de 17 decembrie 2020, în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, a fost înființat, prin ordin al Ministrului Afacerilor Interne, Biroul pentru Protecţia Animalelor.
La nivelul biroului, au fost organizate și desfășurate 15 acțiuni şi controale, 20 de acţiuni cu caracter informativ-preventiv, au fost înregistrate 29 de dosare penale, au fost aplicate 35 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 40.320 de lei şi au fost soluţionate 500 de petiţii. Totodată, au fost realizate 39 de intervenţii la apeluri primite prin SNUAU 112 ori apeluri directe.

8. Biroul Județean Transporturi Vâlcea

Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Vâlcea îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Craiova şi are în subordine 4 posturi de poliţie.
Polițiștii de la transporturi au desfășurat activități de prevenire a faptelor antisociale atât în contextul unor acțiuni punctuale, cât și în cadrul activităților zilnice, nefiind înregistrate infracțiuni cu violenţă.
Polițiștii au executat 3.378 de patrulări din care 843 au fost executate pe trenurile de călători, 1.364 de patrulări pedestre în zona căii ferate, staţii şi triaje şi 1.171 de patrulări cu autoturismele din dotare.
Au fost aplicate 1.308 contravenţii, din care: 214 contravenţii la Legea 61/1991, 195 de contravenţii la OUG 195/2002, 69 de contravenţii la H.G. 203/1994, 45 de contravenţii la OUG 23/2008 şi 783 la alte acte normative. Au fost confiscate bunuri în valoare de 76.000 lei.
Pe linia prevenirii și combaterii furturilor de mărfuri și de piese componente de la vagoanele de marfă, s-au executat controale şi supravegheri operative, nefiind sesizate astfel de infracțiuni.
Pe linia de patrulări trenuri de călători au fost executate un număr de 843 de patrulări pe trenuri de călători, fiind identificați 250 de călători frauduloși, valoarea suprataxelor încasate de organele C.F.R. fiind în cuantum de 2.200 de lei.

B. COMBATEREA CRIMINALITĂŢII

1. Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute​

Situația operativă pentru infracțiunile sesizate în anul 2021 este de 10.003 infracțiuni sesizate fiind în uşoară creştere faţă de cea înregistrată în anul 2020, cu 1,71% și în scădere față de 2019 cu 3,12%.
În anul 2021, la nivelul județului Vâlcea, din totalul celor 10.003 fapte penale sesizate, cea mai mare pondere au avut-o următoarele genuri de fapte: loviri sau alte violențe, furtul, distrugerea, amenințarea, vătămarea corporală din culpă, infracțiuni la regimul rutier, înșelăciunea și infracțiuni silvice.

2. Criminalitatea gravă, comisă cu violenţă

În politica de combatere a criminalităţii, eforturile s-au focalizat pe contracararea infracţiunilor grave săvârşite contra vieţii şi integrităţii corporale a persoanei.
Este semnificativ că în perioada analizată nu s-au comis omoruri la comandă sau pentru reglarea de conturi între grupări criminale rivale. Precizăm că nu au fost cazuri de mare violenţă în care autorii să nu fie identificaţi.
În anul 2021, ca urmare a activităţilor de monitorizare, s-a reuşit destrămarea a 30 de grupuri infracţionale, care erau compuse din 120 de membri.

3. Criminalitatea contra patrimoniului

Privitor la infracţiunile contra patrimoniului înregistrăm creşteri de 4,80%.
O pondere importantă din infracţiunile contra patrimoniului o dețin furturile (1.751 de fapte; 49,82%). Raportat la furturi, cauzalitatea este una complexă şi impune luarea de măsuri atât cu caracter preventiv, cât şi de combatere în acest domeniu.
În anul 2021 au fost 1.751 de infracțiuni de furt, o scădere de 82 de fapte față de anul 2020.
Au fost înregistrate scăderi pe la toate categoriile importante de furturi respectiv din locuințe, din societăți comerciale, din autovehicule, de auto și de animale.

4. Regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase

În anul 2021 au fost înregistrate 71 de infracţiuni privind regimul armelor şi muniţiilor, 21 de infracţiuni la Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului, 21 de infracţiuni la regimul materialelor explozive. În cadrul dosarelor penale, care au fost întocmite în mare parte din oficiu ca urmare a datelor obţinute de poliţiştii vâlceni, au fost ridicate în vederea confiscării, 101 arme de foc şi 3.521 de cartuşe.
În perioada de referinţă, au fost anulate 65 de permise de armă şi 5 au fost suspendate.
În urma celor 93 de acţiuni desfăşurate şi a celor 18 percheziţii efectuate, au fost ridicate, în vederea confiscării, 87 de kilograme de carne vânat, 26 de trofee vânat, 37 de capcane, 581,4 kilograme de articole pirotehnice, 4.765 de kilograme de produse pentru protecţia plantelor, 4.000 de litri de substanţe periculoase şi 12.710 de kilograme de deşeuri periculoase.
La sfârşitul anului 2021, la nivelul judeţului Vâlcea erau autorizate, pentru deţinere legală, 2.952 de persoane fizice, care deţin 4.535 de arme şi 40 de persoane juridice, care deţin 494 de arme.

5. Criminalitatea economico-financiară

În anul 2021, au fost înregistrate 837 de infracţiuni de natură economică, cu 54 de infracţiuni mai puţine decât în perioada similară a anului trecut, când s-au înregistrat 891 de infracţiuni.
​În cursul anului 2021, efectivele Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au organizat 258 de acţiuni şi au executat 41 de percheziţii.
În perioada analizată, au fost soluţionate 358 de dosare penale privind infracţiuni de natură economică, dintre care 22 cu trimitere în judecată, fiind emise 16 rechizitorii şi au fost înregistrate 7 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei.

6. Criminalitatea în mediul rural

​În mediul rural au fost sesizate 4.688 de infracţiuni (-109; – 2,27%). Cele mai multe infracţiuni sunt cele de natură judiciară, respectiv 2.907 reprezentând 62%, urmate de cele de altă natură, 1.492 de fapte însemnând 31,82% şi de cele economice, 289 de infracţiuni, în procent de 6,16%.
​Privitor la infracţiunile stradale sesizate în mediul rural, înregistrăm 13 fapte, reprezentând 0,27% din totalul faptelor sesizate în mediul rural.
​În anul 2021, conform concepţiei implementate încă din anul 2011, s-a menţinut organizarea pe secţii de poliţie rurale, în organigrama I.P.J. Vâlcea fiind prevăzute 9 astfel de secţii.
Secţiile de poliţie rurală se subordonează operativ anumitor poliţii municipale şi orăşeneşti, respectiv: Poliţia municipiului Râmnicu Vâlcea – 2 secţii, Poliţia municipiului Drăgăşani – 2 secţii, Poliţia oraş Horezu – 3 secţii, Poliţia oraş Bălceşti – 2 secţii şi funcţionează în aria de responsabilitate a unui parchet de pe lângă judecătorie.

7. Infracţionalitatea în domenii specifice

7.1. Silvicultură

Activităţile de prevenire şi combatere a delictelor silvice sunt deosebit de importante având în vedere că fondul forestier la nivelul judeţului Vâlcea ocupă aproximativ 46% din suprafaţa totală. Au fost continuate acţiunile comune cu IJJ Vâlcea, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Vâlcea, Direcţia Silvică şi cu Garda Forestieră .
Pentru prevenirea şi combaterea delictelor silvice s-au desfășurat activități multiple fiind organizate 424 de acțiuni, aplicate 244 de sancțiuni contravenționale și a fost confiscat peste 1800 m3 de material lemnos.

7.2. Piscicultură

În perioada analizată, au fost înregistrate 37 de dosare penale care priveau infracţiuni în domeniul piscicol, întocmite din oficiu, în urma investigaţiilor realizate de poliţişti.
De asemenea, în urma celor 155 de controale au fost aplicate 107 sancţiuni contravenţionale şi s-a reuşit confiscarea mai multor bunuri, respectiv 322,48 de kilograme de peşte, 3 bucăţi de plasă de pescuit monofilament, 20 de plase fir textil şi plurifilament, 2 alte unelte de pescuit, 3 ambarcațiuni și 3 autovehicule.

8. Contribuţie la combaterea corupţiei

Referitor la situaţia pe linia combaterii faptelor de corupţie, amintim că au fost declinate 14 dosare penale, din care 6 la Direcţia Naţională Anticorupţie, la fel ca şi anul trecut.
Astfel, au fost declinate 20 de fapte, dintre care amintim 7 pentru luare de mită, 4 pentru dare de mită, 1 pentru trafic de influenţă, 1 privind folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, 7 fapte prevăzute de Legea 78/2000 .
În cadrul acestora au fost oferite parchetelor 24 de persoane.

9. Criminalitatea transfrontalieră

În urma semnalărilor introduse în bazele de date Schengen, lucrătorii I.P.J. Vâlcea au identificat 125 de persoane implementate de alte state cu probleme de natură judiciară.
​De asemenea, au fost primite 55 de solicitări de asistenţă poliţienească internaţională referitoare la cetăţeni români semnalaţi cu preocupări infracţionale în străinătate.
​Au fost valorificate 97 de mesaje operative primite de structurile de investigaţii criminale de la autorităţile străine şi au fost primite 16 delegări privind ordinele europene de anchetă.

10. Activităţi de urmărire şi supraveghere judiciară

În perioada de referinţă, la nivelul I.P.J. Vâlcea au fost executate 124 (+22) de mandate, după cum urmează 79 (+18) de mandate de executare a pedepsei închisorii, 13 (+3) mandate de arestare preventivă, 30 (+4) de mandate europene de arestare, 2 (-3) sentinţe de internare.
Totodată, precizăm că au fost identificate 118 persoane dispărute, 2 cadavre cu identitate necunoscută şi 2 persoane cu identitate necunoscută.
Au fost desfăşurate activităţi de supraveghere judiciară faţă de 51 (+37) de persoane arestate la domiciliu și 165 (+37) de persoane faţă de care s-a dispus măsura controlului judiciar.
Poliţia Română a operaţionalizat Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, începând cu data de 01 iulie 2021.
În perioada 01 iulie 2021 – 31 decembrie 2021 au fost generate către I.P.J. Vâlcea un număr total de 1.153 de dosare electronice de supraveghere.

11. Criminalistică

Specialiştii criminalişti au avut o contribuţie importantă atât la identificarea autorilor de infracţiuni, cât şi la probarea vinovăţiei acestora ori a lămuririi împrejurărilor în care s-au comis faptele. Astfel, au fost efectuate 1.761 de investigări tehnico-ştiinţifice ale locului faptei, valorificând 6.927 de urme, care au condus la identificarea a 44 de autori de infracţiuni ce au comis 42 de fapte penale.
De asemenea, au fost efectuate 80 de expertize criminalistice şi constatări tehnico-ştiinţifice, 13 dactiloscopice, 39 de grafice, 11 traseologice şi 17 balistice, acestea conducând la identificarea a 47 de persoane şi/sau obiecte în 32 de cauze.
În urma efectuării de verificări în baza de date NBIS – IMAGETRAK şi NBIS – CDN, poliţiştii criminalişti au realizat 6 identificări privind 4 persoane dispărute, o persoană cu identitate necunoscută şi un cadavru cu identitate necunoscută.
În activitatea de prelevare a probelor biologice pentru stabilirea profilului ADN şi introducerea în sistem a persoanelor condamnate și a persoanelor care intră sub incidența Legii 118/2019 au fost recoltate şi înaintate la Institutul Naţional de Criminalistică probe de la 273 de persoane.

12. Structura de intervenţie

În anul 2021, luptătorii Serviciului pentru Acţiuni Speciale au efectuat 450 de misiuni, respectiv percheziţii, escorte, aplanări de conflicte, dispozitiv antitero, executări de mandate şi alte activităţi de sprijin pentru structurile operative. Personalul Serviciului pentru Acţiuni Speciale împreună cu psihologii inspectoratului au desfăşurat sesiuni de instruire tactică a personalului din structurile operative, reuşindu-se pregătirea a 442 de poliţişti şi 58 de studenţi şi elevi.

13. Serviciul Pregătire Profesională

​Această structură a fost înfiinţată la nivel de serviciu în cadrul I.P.J. Vâlcea la data de 02 august 2021, fiind formată dintr-o funcție de comandă și 8 funcții de execuție. Activităţile specifice au fost desfăşurate înainte de această dată în cadrul Serviciului Resurse Umane.
Pe lângă activitatea de pregătire continuă, s-a urmărit gestionarea pregătirii în domeniul tragerilor cu armamentul din dotare, în domeniul educaţiei fizice, dar şi participarea la programe de formare şi gestionarea activităţii de tutelă.
În domeniul tragerilor cu armamentul din dotare au fost organizate 14 ședințe, la care au participat 1.835 de polițiști, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea şi altor unităţi deservite logistic de acesta.

14. Accesare Fondurilor Externe Nerambursabile

În urma vizitei de evaluare a unei echipe de la A.D.R. Craiova au fost acordate 82 de puncte proiectului care vizează modernizarea energetică a sediului Poliţiei Băile Olăneşti, promovând astfel în faza următoare, respectiv faza de precontractare, la care suntem şi în acest moment. Suma care face obiectul finanţării este de aproximativ 900.000 de euro.
Au fost făcute propuneri pentru sesiunea financiară 2021 – 2027 privind fonduri externe nerambursabile care privesc tot modernizarea energetică a clădirilor unde funcţionează sediul IPJ Vâlcea, Poliţia municipiului Rm. Vâlcea, fostul sediu al poliţiei rutiere din mun. Rm. Vâlcea situat pe str. V. Olănescu şi sediul Postului de Poliţie Prundeni. Propunerile sunt realizate în cadrul Proiectului ,,Clădiri prietenoase cu mediul”.
În acelaşi timp, I.G.P.R. a inclus în Planul Naţional de Relansare şi Rezilienţă două lucrări care presupun atragerea de fonduri externe nerambursabile, respectiv: modernizarea Centrului de pregătire Călimăneşti prin renovarea spaţiilor de cazare şi instruire pe linie judiciară a poliţiştilor şi construirea unui arest suprateran în localitatea Budeşti, care să îndeplinească condiţiile de conformitate în domeniu.

15. Activităţi Desfăşurate În Context Covid-19

​În perioada 01 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021 în contextul prevenirii răspândirii infecţiei cu coronavirus, la nivelul I.P.J. Vâlcea au fost înregistraţi următorii indicatori: 6.867 de acţiuni punctuale în context COVID, 26.679 de verificări la societăţi comerciale şi PFA cu privire la respectare interdicţii, : 63.557 de mijloace de transport verificate, 14 dosare penale întocmite în context COVID-19, 15.783 de sancţiuni contravenţionale aplicate în context COVID-19 cu o valoare de peste 2.300.000 lei.

C. OBIECTIVE

Obiectivele pe care Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea le va urmări în anul 2022, sunt prevenirea şi limitarea răspândirii infectării cu SARS-Cov2 la nivelul judeţului Vâlcea, creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţenilor prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa transportului, prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, destructurarea grupărilor infracţionale, asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene, asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române.

D. Biroul Județean Transporturi Vâlcea

Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Vâlcea îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Craiova şi are în subordine 4 posturi de poliţie.
Polițiștii de la transporturi au desfășurat activități de prevenire a faptelor antisociale atât în contextul unor acțiuni punctuale, cât și în cadrul activităților zilnice, nefiind înregistrate infracțiuni cu violenţă.
Polițiștii au executat 3.378 de patrulări din care 843 au fost executate pe trenurile de călători, 1.364 de patrulări pedestre în zona căii ferate, staţii şi triaje şi 1.171 de patrulări cu autoturismele din dotare.
Au fost aplicate 1.308 contravenţii, din care: 214 contravenţii la Legea 61/1991, 195 de contravenţii la OUG 195/2002, 69 de contravenţii la H.G. 203/1994, 45 de contravenţii la OUG 23/2008 şi 783 la alte acte normative. Au fost confiscate bunuri în valoare de 76.000 lei.
Pe linia prevenirii și combaterii furturilor de mărfuri și de piese componente de la vagoanele de marfă, s-au executat controale şi supravegheri operative, nefiind sesizate astfel de infracțiuni.
Pe linia de patrulări trenuri de călători au fost executate un număr de 843 de patrulări pe trenuri de călători, fiind identificați 250 de călători frauduloși, valoarea suprataxelor încasate de organele C.F.R. fiind în cuantum de 2.200 de lei.

4 Comments for “Inspectoratul de Poliție Vâlcea, BILANȚ pe 2021. OBIECTIVE pentru 2022”

 1. I really appreciate to read this blog it is very helpful and very efficiently written information. My site :
  okbet philippines

 2. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew
  of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my
  newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this
  for quite some time and was hoping maybe you would have some
  experience with something like this. Please let me know if
  you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 3. PharmEmpire referral program
  affiliate marketing strategies for natural supplements
  affiliate marketing for organic supplements
  herbal supplement subscription box affiliate programs

 4. online gig
  natural supplements for hair growth affiliate program
  PharmEmpire affiliate invitation code
  legitimate work from home jobs

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.