Meta
Realitatea Vâlceană

ISJ: Precizări-Etapa a II-a de admitere în învățământul liceal

Conform calendarului admiterii în învățământul liceal de stat, în acestă perioadă se desfășoară etapa a II-a de admitere în învățământul liceal.
La etapa a II-a de admitere în învățământul liceal pot participa :
-candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere dar care, din motive obiective, nu și-au depus dosarele de înscriere în termen,
-candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat,
-absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională.
Pentru candidații din județul Vâlcea, fișa de opțiuni se depune la sediul unităților școlare gimnaziale unde au absolvit clasa a VIII-a. Pentru candidații proveniți din alte județe, fișa de înscriere se depune la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea.
Etapa a II-a de admitere se desfășoară după următorul calendar :
24 iulie – Afișarea situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților rromi, precum și a celor destinate candidaților cu CES.
În a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020 – 2021, candidații romi și candidații cu CES își păstrează prioritatea pe locurile destinate fiecărei categorii, care au rămas libere după soluționarea situațiilor speciale.
27 iulie – Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini în vederea ocupării locurilor rămase în învățământul liceal, filiera vocațională.
28-29 iulie – Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
24-30 iulie – Înscrierea candidaților în baza de date a etapei a II-a de admitere, la unitățile de învățământ de proveniență, și transmiterea de către secretariatele unităților școlare gimnaziale către comisia de admitere județeană a fișelor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere dar care, din motive obiective nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat sau a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională.
3 august – Repartizarea de către comisia județeană de admitere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere dar care, din motive obiective nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat sau a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională. Repartizarea se face conform procedurii stabilite de către comisia de admitere județeană, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean și comunicată unităților de învățământ, în ședință publică online, în data de 3 august 2020, ora 11.00, participarea candidaților la ședință(conectarea) fiind asigurată la unitățile de învățământ de proveniență, cu respectarea regulilor de igienă și distanțare fizică.

Biroul de comunicare al I.S.J. Vâlcea

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.