Meta
Realitatea Vâlceană

ITM: Acţiuni de informare şi control pentru verificarea modului în care angajatorii, care desfăşoară activităţi de transport şi distribuţie energie electrică, respectă prevederile legale în domeniul SSM

Sectorul energetic reprezintă infrastructura strategică de bază a economiei naţionale pe care se bazează întreaga dezvoltare a ţării. În acelaşi timp energia reprezintă o utilitate publică cu un puternic impact social.

Schimbările de ordin economic şi organizatoric care au loc în sectorul producţiei şi distribuţiei de energie electrică au dus în ultimii ani la implicaţii sociale profunde asupra forţei de muncă angajată în acest sector.

Principalii factori de ordin social care produc îngrijorare şi afectează lucrătorii din sector energetic sunt:

• preocuparea permanentă asupra păstrării locului de muncă;

• scăderea numărului de lucrători specializaţi concomitent cu suplimentarea sarcinilor de serviciu pentru cei rămaşi în activitate;

• creşterea exigenţei tehnologice în urma apariţiei de noi echipamente şi tehnologii;

• îmbătrânirea forţei de muncă;

• schimbări produse în dinamica accidentelor de muncă din sectorul energetic.

Activităţile din sectorul energetic, datorită complexităţii şi riscurilor specifice, sunt, la nivel european, activităţi în care afecţiunile suferite de lucrători ca urmare a accidentelor de muncă tind să fie mult mai grave decât în alte sectoare ale economiei naţionale, de cele mai multe ori accidentele soldându-se cu pierderea vieţii lucrătorilor.

În ultimii 10 ani, din statistica accidentelor de muncă înregistrate în baza de date a Inspecţiei Muncii, rezultă o tendinţă de creştere a frecvenţei şi gravităţii accidentelor de muncă înregistrate în sectorul energetic. Această tendinţă a fost factorul determinant în declanşarea, în perioada septembrie – noiembrie 2019, acţiunii de monitorizare şi verificare a modului în care unităţile de profil respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi a modului în care sunt implementate de angajator, la locul de muncă, măsurile de securitate şi sănătate dispuse de inspectorii de muncă.

Obiectivele acestei acţiuni au fost:

• creşterea gradului de conștientizare al angajatorilor şi al lucrătorilor cu privire la necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru promovarea stării de bine la locul de muncă;

• încurajarea unei abordări participative prin implicarea angajaţilor şi angajatorilor în diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, aplicabile sectorului energetic;

• promovarea bunelor practici în acest sector de activitate.

Acţiuni de verificare şi control au fost efectuate la locurile de muncă din cadrul a 4 societăţi din sectorul energetic, unde îşi desfăşurau activitatea un număr de 2405 lucrători. În urma acestor controale au fost dispuse un număr de 10 măsuri şi au fost aplicate 10 sancţiuni contravenţionale.

Inspector Şef al ITM Vâlcea,
Livia Mariana Drugan

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.