Meta
Realitatea Vâlceană

ITM: Acţiuni de informare şi control pentru verificarea modului în care sunt respectate cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă, în instituţiile de administraţie publică

Securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă unul dintre aspectele cele mai importante şi dezvoltate ale politicii Uniunii Europene referitoare la ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale.

Acest domeniu este parte integrantă a conceperii, organizării şi desfăşurării proceselor de muncă şi are rolul ca, prin măsuri şi mijloace specifice, să prevină eventualele disfuncţii din cadrul sistemului de muncă, astfel încât procesul muncii să se desfăşoare în condiţii de maximă eficienţă.

Scopul final al activităţii de securitate şi sănătate în muncă este protejarea vieţii, integrităţii şi sănătăţii lucrătorilor împotriva riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională care pot apărea la locul de muncă şi crearea unor condiţii de muncă menite să le asigure confortul fizic, psihic şi social.

De-a lungul timpului, existenţa la nivel european a unui cadru strategic în domeniu, a provocat statele membre să identifice strategii coerente şi măsuri practice pentru promovarea securităţii şi sănătăţii în muncă.

Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru perioada 2018-2020 cuprinde, la Obiectivul specific nr. 3, campanii şi acţiuni de sensibilizare cu privire la respectarea legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la nivel de autorităţi şi instituţii publice.

În perioada 26 august -10 octombrie 2019 Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a demarat acţiuni de informare şi conştientizare la nivel de autorităţi şi instituţii publice, precum şi de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, având ca obiective:

- creşterea nivelului de respectare a legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă de către autorităţi şi instituţii publice;

- clarificarea unor aspecte în ceea ce priveşte modul de interpretare şi de aplicare a unor prevederi legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă de către angajatorii ţintă;

- stabilirea măsurilor care se impun, pentru: implementarea şi urmărirea principiilor generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea sau ţinerea sub control strict a factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare desfăşurării activităţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

În acest context, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea a organizat doua acţiuni de informare şi conştientizare la care au participat 66 de autorităţi şi instituţii publice şi a desfăşurat acţiuni de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la 7 instituţii de administraţie publică. În urma acestor controale au fost dispuse un număr de 26 măsuri şi au fost aplicate 26 de sancţiuni contravenţionale.

Inspector Şef ITM Vâlcea,
Livia Mariana Drugan

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.