Meta
Realitatea Vâlceană

ITM: Controale pentru depistarea muncii “la negru” și la angajatorii din domeniul construcțiilor

•CAMPANIA NAŢIONALĂ DE CONTROL ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ PENTRU IDENTIFICAREA CAZURILOR DE MUNCĂ NEDECLARATĂ PRECUM ȘI ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN MUNCĂ LA ANGAJATORI CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR – cod CAEN 41, 42, 43

Munca nedeclarată constituie un fenomen extrem de nociv, din cauza consecințelor sociale şi economice negative pe care le produce:
- persoana care prestează muncă nedeclarată este lipsită de protecţie socială;
- lipsa drepturilor conferite de un contract de muncă, cum ar fi cele de concediu remunerat, la concediu medical, șomaj;
- persoana care prestează muncă fără forme legale de angajare nu are siguranţa plăţii muncii prestate, plata făcându-se în funcţie de bunăvoinţa angajatorului;
- angajatorul este lipsit de posibilitatea legală de a responsabiliza pe lucrător pentru eventuale pagube produse de acesta;
- condiții precare de muncă pentru lucrători şi riscurile pe care acestea le implică pentru sănătatea lucrătorilor;
- fondurile sociale şi bugetul de stat sunt păgubite prin sustragerea de la plata impozitelor şi a contribuţiilor sociale.

OBIECTIVELE ACȚIUNILOR DE CONTROL au fost următoarele:
Identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea angajatorilor care desfăşoară activitate în domeniul construcțiilor, de a respecta prevederile legale în domeniul relaţiilor de muncă şi în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă;
- Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor;
- Determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, şi de a le înregistra în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor infiinţat la nivelul Inspecţiei Muncii.
- Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă precum și în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
- Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, de către angajatorii din domeniul construcţiilor;
- Luarea măsurilor specifice pentru diminuarea răspândirii COVID 19.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea a efectuat,în domeniul relaţiilor de muncă, acţiuni de control la 18 angajatori, care își desfășoară activitatea pe teritoriului județului Vâlcea. În urma controalelor efectuate, au fost identificate 34 de neconformități pentru care s-au dispus 34 de măsuri cu termene ferme de realizare și informare ITM Vâlcea cu privire la modul de remediere al acestor neconformități. De asemenea, au fost aplicate o amendă contravențională în valoare de 20.000 lei pentru primirea la muncă a unei persoane fără încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă și o amendă contravențională în valoare de 5000 lei pentru refuzul controlului.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, au fost verificaţi 15 angajatori cu un număr total de 254 salariaţi, au fost identificate 62 neconformităţi faţă de legislaţia specifică, au fost dispuse măsuri pentru remedierea acestora şi au fost aplicate 62 sancţiuni contravenţionale – avertismente.
Pentru combaterea răspândirii COVID 19, au fost dispuse 36 de măsuri. Dintre cele mai frecvente amintim:
- acordare materiale igienico sanitare, spirt, săpun, dezinfectant;
- completarea evaluărilor de riscuri şi intocmire instrucţiunilor proprii pentru combaterea răspândirii COVID 19;
- efectuarea triajului epidemiologic.

Actiunile de control vor continua, având ca obiectiv verificarea modului de realizare a măsurilor dispuse precum și verificarea măsurilor pe care angajatorii le asigură pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-COV- 2(COVID -19).

Informațiile ne-au fost furnizate de Ion Tănăsoiu, inspectorul șef al ITM Vâlcea.

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.