Meta
Realitatea Vâlceană

ITM-ul anunță controale! În perioada 6 noiembrie-9 decembrie, agenții cancerigeni și mutageni, la verificare! Obligațiile angajatorilor

Acțiuni de conştientizare şi control vizând modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

Agenţii chimici cancerigeni generează riscuri majore la adresa securității şi a sănătății lucrătorilor deoarece pericolele sunt adesea invizibile sau nu sunt bine înțelese, putând fi cauzate de vapori, de pulberi sau de expuneri accidentale, de multe ori acestea nu sunt combătute corespunzător, iar măsurile de control al expunerii lucrătorilor la substanțe periculoase sunt luate pe moment, bazându-se, în multe cazuri, doar pe utilizarea echipamentelor individuale de protecție.

Conform Eurostat, peste 30 de milioane de tone de substanțe cancerigene, mutagene și reprotoxice(CMR) sunt produse anual în Europa. Pe lângă substanțele chimice, există agenți biologici și factori fizici/organizaționali care pot provoca cancer. Unele tipuri de cancer legate de muncă (de exemplu, cancer pulmonar și mezoteliom) au o rată ridicată a mortalității. Boala este în general asociată cu un debut rapid al dizabilității și un grad ridicat de suferință.

Cancerul profesional constituie una dintre cele mai mari probleme de sănătate de la locurile de muncă din Europa și din întreaga lume. Conform informaţiilor de pe site-ul Agenţiei Europene pentru securitate şi sănătate în muncă (EU – OSHA), se estimează că, în 2015, acesta a stat la baza a 53 % din totalul deceselor asociate muncii înregistrate în Uniunea Europeană și în alte țări dezvoltate. Potrivit Foii de parcurs privind agenții cancerigeni din 2016, UE înregistrează în fiecare an aproximativ 120 000 de cazuri de cancer profesional ca urmare a expunerii la agenți cancerigeni la locul de muncă, ducând la aproximativ 80 000 de decese anual.

În luna martie 2021, Comisia Europeană a lansat Planul Europei de combatere a cancerului, inițiativă care vizează reducerea poverii cancerului pentru pacienți, familiile lor și sistemele de sănătate, abordând inegalitățile legate de cancer între statele membre și în interiorul acestora. În cadrul acestui plan, o atenţie deosebită este acordată cancerelor profesionale, fiind necesară reducerea expunerii la substanțe periculoase la locurile de muncă şi îmbunătățirea siguranței produselor pentru utilizatorii profesionali.

Legislația Uniunii Europene privind securitatea și sănătatea în muncă, care se axează în special pe protejarea lucrătorilor împotriva substanțelor periculoase, include Directiva Agenți Chimici (DAC), Directiva Agenți Cancerigeni şi Mutageni (DCM), precum şi Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).

Obligaţiile angajatorilor legate de utilizarea agenţilor cancerigeni la locul de muncă sunt prevăzute în legislaţia naţională prin:

- H.G. nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, republicată și care transpune DAC;

- H.G. nr. 1093/ 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, republicată și care transpune DCM.

Evaluarea riscurilor constituie fundamentul acestei legislații și o obligație legală pentru toți angajatorii în cazul în care, la locurile de muncă, sunt prezente substanțe periculoase. Angajatorii trebuie, de asemenea, să respecte o ierarhie specifică a măsurilor de prevenire: eliminarea, substituția, măsurile tehnice, măsurile organizatorice și, în final, protecția individuală.

Prin Legea nr. 326/2013 de modificare a Legii nr. 349/2007, privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice, Inspecţia Muncii a fost desemnată ca autoritate competentă pentru controlul aplicării legislaţiei de implementare a prevederilor Regulamentului REACH în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Pe parcursul anilor 2018 – 2020, Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a derulat acţiuni de informare și control pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime de securitate și sănătate în muncă privind utilizarea substanțelor chimice periculoase la locurile de muncă. Aceste acţiuni au atins tangenţial problematica agenţilor cancerigeni şi mutageni.

Din aceste considerente, în perioada 06 noiembrie -09 decembrie 2022, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea va demara acţiuni de conştientizare și control vizând modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

Inspector Şef,
Viorel Din

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.