Meta
Realitatea Vâlceană

ITM Vâlcea: Acțiuni de control în domeniul SSM la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerțului cu ridicata

Prevenirea riscurilor și promovarea unor condiții mai sigure și mai sănătoase la locul de muncă sunt esențiale nu numai pentru a îmbunătăți calitatea locurilor de muncă și a condițiilor de lucru, ci și pentru promovarea competitivității.
Din analiza dinamicii accidentelor de muncă la nivel național, înregistrate în domeniul comerțului cu ridicata, pe parcursul anilor 2017-2020, a rezultat următoarele:
- în anul 2017 s-au înregistrat 228 accidente de muncă, din care 10 mortale;
- în anul 2018 s-au înregistrat 238 accidente de muncă, din care 7 mortale;
- în anul 2019 s-au înregistrat 218 accidente de muncă, din care 8 mortale;
- în anul 2020 s-au înregistrat 195 accidente de muncă, din care 8 mortale.
Din analizele cauzelor care au produs accidentări, dar și cu ocazia controalelor efectuate în ultimii ani în domeniul securității și sănătății în muncă, s-a evidențiat faptul că lucrătorii din domeniul comerțului cu ridicata sunt expuşi la o gamă largă de riscuri de accidentare și îmbolnăvire la locul de muncă, cum ar fi:
•​manipulării ale unor mase grele şi foarte grele, care conduc la afecțiuni musculo-scheletice;
•​lucrul la temperaturi ridicate sau scăzute;
•​risc de lovire prin răsturnarea mărfurilor greşit depozitate;
•​risc de accidentare datorat manevrării necorespunzătoare a motostivuitoarelor;
•​perioade lungi în care angajaţii stau în picioare;
•​activități repetitive;
•​stresul provocat angajaţilor datorită unui comportament neadecvat al clienţilor;
•​risc de accidentare la operațiunile de încărcare-descărcare a mărfurilor;
•​alunecări pe pardoseala umedă;
•​ventilaţie insuficientă;
•​echipamente de muncă incorect utilizate.
Având în vedere riscurile la care sunt expuşi lucrătorii în domeniul comerțului cu ridicata este necesară organizarea periodică a unor acţiuni de control privind modul în care lucrătorii conştientizează riscurile din unitate, ca primă condiţie pentru adoptarea unor atitudini, comportamente şi acţiuni adecvate în prevenirea producerii de accidente.

În perioada 15 martie 2022 – 29 iulie 2022, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea a desfășurat acțiuni de verificare și control la un număr de 7 unități din domeniile țintă ale acțiunii, iar în perioada 03 octombrie 2022 – 15 noiembrie 2022 s-a verificat stadiul de realizare a măsurilor dispuse la societățile controlate.

La cele 7 unități controlate își desfășurau activitatea un număr de 116 lucrători, fiind constatate un număr de 12 neconformități pentru care au fost dispuse măsuri de intrare în legalitate și au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale, din care 10 avertismente și 2 amenzi în valoare de 18000 lei. În etapa de verificare a stadiului de realizare a măsurilor dispuse nu au fost constatate neconformități.

Inspector Şef,
Viorel Din

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.