Meta
Realitatea Vâlceană

ITM Vâlcea: Activitatea SSM în 2021: 768 controale la 613 angajatori, trei sesizări de urmărire penală

Comunicat de presă privind activitatea de control în domeniul securității și sănătății în muncă și a supravegherii pieței produselor în anul 2021

Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea urmăreşte în permanenţă informarea şi conştientizarea angajatorilor, lucrătorilor şi tuturor factorilor implicaţi în procesul muncii, asupra promovării şi creării de locuri de muncă sigure și sănătoase, pentru a reduce numărul accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, care nu de puţine ori, produc pierderi de vieţi omeneşti.

În anul 2021 I.T.M. Vâlcea a desfăşurat activităţi de îndrumare şi control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, fiind efectuate 768 controale la 613 angajatori, în urma cărora au fost dispuse 2882 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi au fost aplicate 2878 sancţiuni contravenţionale, din care 27 amenzi în valoare de 207500 lei şi 2851 avertismente.

De asemenea, I.T.M. Vâlcea a dispus o serie de sancţiuni complementare, cum ar fi: oprirea din funcţionare a 6 echipamente de muncă şi sistarea activităţii la 4 locuri de muncă, din cauza existenţei unei stări de pericol iminent de accidentare sau îmbolnăvire profesională. În anul 2021, au fost înaintate organelor de urmărire penală 3 sesizări.

În domeniul supravegerii pieței produselor, I.T.M. Vâlcea a efectuat 67 controale, fiind verificate 890 produse pentru supraveghere piaţă la comercializare: echipamente individuale de protecţie, motoare termice montate pe maşini mobile nerutiere, joasă tensiune, maşini şi zgomot, respectiv, pentru supraveghere piaţă la comercializare articole pirotehnice şi la utilizare explozivi de uz civil.

În cursul anului 2021, I.T.M. Vâlcea a autorizat sau a avizat, după caz:
- funcţionarea agenţilor economici din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, conform Legii nr. 319/2006;
- producerea, prepararea, deţinerea, transportarea, comercializarea, folosirea şi depozitarea materiilor explozive, în baza Legii nr. 126/1995;
- utilizarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar și prestări servicii în domeniul fitosanitar, în baza O.G. nr. 4/1995 și O.G. nr. 41/2007.
În acest sens, I.T.M. Vâlcea a acordat consultanţă şi/sau a efectuat expertiză pentru verificarea îndeplinirii, de către agenţii economici, a condiţiilor impuse de legislaţie pentru obţinerea autorizaţiilor/avizelor, fiind eliberate un număr de 42 autorizaţii/avize.

În cursul anului 2021 au fost comunicate de către angajatori 138 evenimente, fiind cercetate de angajatori şi avizate de I.T.M. Vâlcea 65 evenimente şi cercetate de I.T.M. Vâlcea şi avizate de Inspecţia Muncii Bucureşti 5 evenimente. În urma acestor evenimente au fost înregistraţi un număr de 57 accidentaţi, din care 54 de accidentaţi cu incapacitate temporară de muncă şi 3 accidentaţi mortal.

p. Inspector Şef,
Livia Mariana Drugan

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.