Meta
Realitatea Vâlceană

ITM Vâlcea: Trei persoane depistate fără contract de muncă, în ianuarie. Controale, neconformități constatate și măsuri dispuse

​RELAŢII DE MUNCĂ

În luna ianuarie 2021 Serviciul Control Relaţii de Muncă a efectuat 119 controale, fiind dispuse 356 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi contractului colectiv de muncă.
Au fost aplicate 24 sancţiuni contravenţionale, din care 14 avertismente şi 10 amenzi în valoare de 93.300 lei.
În timpul controalelor au fost identificate 3 persoane primite la muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă.
A fost depus 1 contract colectiv de muncă şi 1 act adiţional la CCM.
Principalele neconformităţi constatate în controalele efectuate au fost:
- neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă
- netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic;
- neîntocmirea foilor colective de prezenţă;
- nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control.
- neplata drepturilor salariale ;
- neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă;
- neacordarea repausului săptămânal ;
- neplata orelor suplimentare ;
- neplata orelor de noapte.

SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
În luna ianuarie 2021, Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă a efectuat 58 de controale, fiind dispuse 224 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Au fost aplicate 228 sancţiuni contravenţionale, din care, 224 avertismente şi 4 amenzi în valoare de 30.000 lei.
În luna ianuarie 2021 nu au fost înregistrate accidente de muncă.

“Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim:
- asigurarea controlului medical la angajare şi periodic;
- asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime;
- evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale;
- elaborarea planului de prevenire şi protecţie ;
- efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă;
- dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru;
- dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie;
-s-a dispus efectuarea corespunzatoare a determinarilor pentru monitorizarea noxelor, la locurile de munca unde noxele depasesc valorile admise.
- asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.
- luarea măsurilor tehnice şi organizatorice, necesare pentru commbaterea răspândirii virusului SARS-COV2”, a declarat Ion Tănăsoiu, inspectorul șef al ITM Vâlcea.

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.