Meta
Realitatea Vâlceană

Mai multe posturi, scoase la concurs de Apavil SA. 6 martie, dată limită de depunere a dosarelor

ANUNŢ privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi:
1) Sector Olănești:
- 1 post sudor
2) Sector Rețele Apă, Rm. Vâlcea:
- 1 post instalator
- 1 post lăcătuș mecanic
3) Sector Rețele Canal, Rm. Vâlcea:
- 1 post instalator
- 2 posturi instalator/ lăcătuș mecanic/electrician/mecanic
4) Serviciul Auto-Mecanizare, Coloana Auto/utilaje, Rm. Vâlcea:
- 1 post mecanic utilaj
5) Sector Călimănești
- 1 post instalator
- 1 post lăcătuș mecanic – zona Berislăvești
- 1 post operator chimist/lăcătuș mecanic – Stație Epurare Ape Uzate

Concursul constă în susținerea interviului și a probei practice de verificare a aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria pentru care candidații aplică și dețin calificare. Concursul se va desfășura în cadrul sectorului Stație Epurare Ape Uzate al societății APAVIL S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu, nr. 23.
Concursul se va desfășura în două etape succesive, după cum urmează:
- selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 09.03.2020
- proba practică și interviul se vor susține în data de 16.03.2020, ora 0900

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 06.03.2020, ora 12.00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 și vineri între orele 07.00 – 13.00.

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.