Meta
Realitatea Vâlceană

Miercuri, 31 martie: ȘEDINȚA CONSILIULUI LOCAL, la Filarmonică. PUNCTE IMPORTANTE pe ORDINEA DE ZI

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 31.03.2021, ora 13.00, la Filarmonica ”Ion Dumitrescu” – Sala Lahovari din Calea lui Traian nr. 138 B.

PROIECTELE ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 31.03.2021:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 31 decembrie 2020 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr. 2, nr.3, nr.4 și nr.5.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Acordului de parteneriat încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Sud-Vest Oltenia și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea pentru realizarea proiectului ”Sprijin la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021 – 2027 pe domeniile mobilitate urbană, tabere școlare, infrastructură și servicii publice de turism și infrastructură rutieră de interes județean” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Consolidare teren afectat de alunecarea de teren pe str. Petrișor, Rm. Vâlcea” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
4. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 4.3.2 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 34764/18.09.2020 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
5. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Anexei nr.7 a Regulamentului serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.217/18.09.2020 -”Amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afișaj și reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban și ambiental” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
6. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației imobilului – construcție ”Liceul Tehnologic Henri Coandă – clădire stație benzină – depozit”, aparținând bazei materiale a Liceului de Arte Victor Giuleanu, în vederea demolării acestuia – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3, nr.4 și nr.5.
7. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafață de 1881 m.p aferent arterei de circulație intrarea Gheorghe Olănescu – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
8. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafață de 27.044 m.p aferent unui drum situat în zona Dealul Malului, în prelungirea străzii Livezi – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
9. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației unor imobile-terenuri cu destinația de drum public – strada Argintari – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
10. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele sociale situate în Municipiul Râmnicu Vâlcea, bloc A, strada Ostroveni nr. 101 A – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5.
11. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului și concesionarea directă a acestuia – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
12. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local nr.280 din 21 decembrie 2020 privind stabilirea și aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
13. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului și concesionarea directă a acestuia (20 m.p.) – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
14. Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor de actualizare a documentației de urbanism ”Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Râmnicu Vâlcea” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”P.U.Z. și R.L.U – Schimbare funcțională din L2 în M1 pentru construire locuințe colective, municipiul Râmnicu Vâlcea, punct Troianu”, beneficiar ASTON TEHNOLOGY S.R.L. – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU – Amplasare trei imobile locuințe colective D+P+2E, cu spații comerciale la parter, str. Patriarh Iustinian Marina nr.19, mun. Rm. Vâlcea”, beneficiar Dumitrescu Imobiliare SRL – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”P.U.Z și R.L.U. – Construire imobil locuințe colective S+P+7-8E retras și S+P+4E+5E retras, cu spații comerciale la parter, în mun. Râmnicu Vâlcea, b-dul Dem Rădulescu nr.38-40”, inițiator Bușcă Ion și Bușcă Mihaela – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
19. Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de locuri destinate încadrării de asistenți personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
20. Proiect de hotărâre privind reprezentarea de drept a municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Apavil SA și aprobarea modelului contractului de mandat – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
21. Proiect de hotărâre privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor de la Societatea Piețe Prest SA pentru numirea administratorilor provizorii până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1.
22. Proiect de hotărâre privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor de la Societatea ETA SA pentru numirea administratorilor provizorii până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1.
23. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
24. Proiect de hotărâre privind reorganizarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
25. Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1.
26. Prezentarea Raportului privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2020.
27. Întrebări, interpelări și informări.

Vă vom ține la curent.

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.