Meta
Realitatea Vâlceană

Ministrul Finanţelor i-a confirmat deputatului Lovin că urmează noi alocări de fonduri pentru localităţi, iar bugetele nu vor fi mai mici decât în 2017

Printr-o interpelare adresată ministrului Finanţelor Publice, deputatul Dumitru Lovin a avertizat că schimbarea modului de calculare a sumelor alocate din impozitul pe venit şi a celor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale a afectat majoritatea comunelor şi oraşelor din România, primarii temându-se că vor avea de rezolvat mai multe probleme cu mai puţini bani decât în anii anteriori.

„Comunităţile locale au pierdut de la câteva sute de mii de lei (cele mici), până la zeci sau sute de milioane de lei (oraşele şi municipiile). Cu bugete reduse semnificativ, foarte multe administraţii publice locale sunt nevoite să renunţe sau să amâne investiţii importante, dar efectele negative se resimt şi în alte zone. Constructorii au mai puţin de lucru, creşte şomajul, în localităţi condiţiile de trai oferite populaţiei nu se îmbunătăţesc ş.a.m.d.. Toate acestea, adunate, conturează la nivel naţional, un tablou sumbru, o situaţie fără precedent”, a semnalat parlamentarul ALDE.

În urma discuţiilor cu mai mulţi primari din Vâlcea, deputatul Dumitru Lovin a propus Guvernului ca, pe viitor, dacă va continua să ţină cont de excedentul bugetar al localităţilor, măcar să permită administraţiilor locale ca, la un moment dat, când este nevoie, să li se returneze banii respectivi şi să-i poată folosi pentru investiţii. În răspunsul dat de ministrul Finanţelor Publice, se arată că, potrivit art. 6 alin. 15 din Legea bugetului de stat pe 2018, prin echilibrările evaluate după primul semestru al acestui an, se va vedea că nivelul sumelor nu va fi în final mai mic decât în 2017.

„De asemenea, la echilibrarea după primul semestru din 2018, se va ţine cont de excedentul bugetelor locale înregistrat la data de 31 decembrie 2017, diminuat cu sumele destinate implementării proiectelor cu finanţare externă şi cu cele alocate din fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului. Al treilea aspect de care se va ţine cont îl constituie veniturile proprii încasate din impozite şi taxe locale la data de 31 decembrie 2017. (…) Datele aferente anului 2016, utilizate la stabilirea sumelor de echilibrare pentru 2018, vor fi înlocuite cu datele rezultate în urma încheierii exerciţiului financiar al anului 2017, indisponibile la data întocmirii bugetului de stat pe 2018. La evaluarea sistemului de echilibrare, nu se va mai avea în vedere întregul excedent al localităţilor la decembrie 2017, ci doar partea fără destinaţie specială, exceptând sumele destinate implementării proiectelor europene sau primite din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului. La această oră, Guvernul analizează sistemul de alocare a cotelor şi a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat către bugetele locale, în aşa fel încât, în proiectul Codului finanţelor publice locale, să se introducă acea variantă agreată de Ministerul Dezvoltării şi de structurile asociative ale administraţiei publice locale”, a adăugat deputatul Dumitru Lovin, preşedintele ALDE Vâlcea, oarecum mulţumit de răspunsul lui Eugen Orlando Teodorovici.

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.