Meta
Realitatea Vâlceană

Oportunitate de dezvoltare şi modernizare a oraşului nostru pe Ordonanţa 28. Proiecte de milioane de euro la Primăria Râmnicului

• Miercuri, 15 martie a.,c., la ora 11.00, a avut loc şedinţa de îndată a Consiliului Municipal al Primăriei Râmnicului în care au fost dezbătute şi aprobate 37 de proiecte de hotărâre ce vizează realizarea a 37 de obiective de investiţii pentru care administraţia locală a întocmit proiecte şi pentru care va trebui să obţină finanţare guvernamentală de 37 de milioane de euro!
• Toate punctele de pe ordinea de zi au fost aprobate în unanimitate de cei 19 consilieri locali, trei au lipsit (Gabriel Băjan, Eduard Vîrlan şi Grig Crăciunescu).
• Cele mai multe obiective de investiţii se referă de reabilitarea şi modernizarea străzilor din oraş (peste 20!), a grădiniţelor şi a altor proiecte foarte importante astfel ca Râmnicul să fie o carte de vizită pentru judeţul nostru.

Aşadar, iată care au fost proiectele votate pe ordinea de zi:
1. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economiciconform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Grădiniţa cu program normal nr. 16” şi asigurarea finanţării din bugetul local acategoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.
2. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor terhnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Grădiniţa cu program prelungit Ostroveni” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.
3. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economiciconform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii”Amenajare trotuare str. Râureni-Stolniceni” şi asigurarea finanţării din bugetul local acategoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.
4. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Amenajare str. Nicolae Enache” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.
5. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economiciconform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii”Amenajare str. Uţeştilor” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.
6. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Amenajare str. Ciocăneştilor” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.
7. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economiciconform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Amenajare str. Cojocarilor” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.
8. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economic
conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii”Amenajare str. Dem Teodorescu” şi asigurarea finanţării din bugetul local acategoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.
9. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Amenajare str. Dumitru Berciu” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.
10.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Amenajare str. Gura Văii” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.
11. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economiciconform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţi ”Amenajare str. Mircea Demetriade şi adiacente” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.
12. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Amenajare str. Puţului” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.
13. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii ”Amenajare sens giratoriu intersecţia Calea lui Traian cu strada Posada” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de labugetul de stat.
14.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii”Amenajare sens giratoriu pe str. Copăcelu –DN 67, km 189-720” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.
15.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii”Reabilitare pasajul de racord DN 64, la km 107+780, inclusiv amenajare sens giratoriu” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.
16.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii”Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la str. Gib Mihăescu” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.
17.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii”Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la bd. Nicolae Bălcescu” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.
18.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii
”Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la str. Mihai Eminescu” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.
19.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii”Consolidare teren afectat de alunecări pe str. Feţeni, în municipiul Rm. Vâlcea” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.
20.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii”Reţea stradală zona Şcolii Gimnaziale Take Ionescu” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.
21.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii”Reabilitare iluminat public faleza râul Olăneşti” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.
22.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii”Lărgire racord intersecţie strada Ştrandului cu DN 64” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.
23.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii”Amenajare intrarea Lotrului” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.
24.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii”Amenajare strada Posada – 2 ramificaţii” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.
25.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii”Amenajare intrarea Grigore Râmniceanu” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.
26.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii”Amenajare strada Colţeştilor” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.
27.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii”Amenajare strada Valea Gorunelului” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.
28.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii”Amenajare strada Costea Marinoiu” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.
29.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii
”Amenajare strada Cetăţii” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.
30.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii”Amenajare intrarea Damian Ureche” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.
31.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii”Amenajare intrarea Filip Lahovari ” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.
32.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii”Amenajare intrarea Mierlei” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor decheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.
33.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii”Amenajare intrarea Alexandru Dumitrescu Coltesti” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.
34.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii”Amenajare intrarea Rabacu” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.
35.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii”Amenajare strada Săliştea Nouă” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.
36.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii”Amenajare strada Lespezi” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.
37.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru cheltuielile estimate realizării obiectivului de investiţii”Amenajare strada Straubing” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat.
Precizăm faptul că a fost aprobată şi suplimentarea ordinei de zi cu încă un punct în care a fost aprobat ca Primăria Râmnicului să aibă rol de autoritate urbană.
Am convocat această şedinţă astăzi întrucât 17 martie a.c. e dată limită de depunere a proiectelor şi trebuie să profităm de aceste cofinanţări pe Ordonanţa 28 a Ministerului Dezvoltării, astfel ca în următorii doi ani să putem realiza tot ce ne-am propus”, a declarat primarul Mircia Gutău.
Anemona TĂNASE

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.