Meta
Realitatea Vâlceană

Proiecte importante pentru Râmnic, aprobate în ședință extraordinară

Joi, 11.04.2019, ora 13.00, la Primăria Râmnicului, a avut loc o şedinţă extraordinară a Consiliului Local al municipiului, pe ordinea de zi fiind supuse spre aprobare 10 puncte, la care primarul Mircia Gutău a mai adăugat încă două proiecte care au făcut referire lucrări de reabilitare și modernizare la Grădinița Nr. 1 și Școala Waldorf.

​Așadar, consilierii locali au aprobat, în unanimitate, (excepție făcând punctul doi, în care doi consilieri PNL s-au abținut de la vot, iar 17 pentru) următoarele puncte:
1. Raport și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL SA să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație.
2. Raport și proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu pentru trecerea unui imobil construcții și teren aferent situat în b-dul Nicolae Bălcescu nr.26, din domeniul public al Municipiului Râmnicu Vâlcea și administrarea Consiliului Local, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale – Universitatea din Pitești.
3. Raport și proiect de hotărâre privind transmiterea către Piețe Prest SA a unor amplasamente, pe perioadă determinată.
4. Raport și proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a luciului de apă al Lacului Ostroveni pentru activități de agrement nautic cu ambarcațiuni fără motor.
5. Raport și proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 365/28.11.2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Alinierea parcului ETA SA la cerințele dezvoltării durabile”.
6. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea listei provizorii de investiții pentru anul 2019.
7. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA”, în anul 2019.
8. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România, în anul 2019.
9. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de membru al Asociației ”Orașe Energie România”, în anul 2019.
10. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de membru al Patronatului serviciilor Publice, în anul 2019.
Precizăm că și cele două puncte suplimentare de pe ordinea de zi au fost aprobate în unanimitate de consilierii locali.
Anemona TĂNASE

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.