Meta
Realitatea Vâlceană

Raportul activității APAVIL, în intervalul 23-29 noiembrie 2019

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 23-29 noiembrie 2019 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Mihai Viteazu și Ferdinand.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-au executat următoarele lucrări pe strada Ferdinand intersecție cu Bulevardul Tudor Vladimirescu: montaj 80 m țeavă rețea apă potabilă PEHD PN 10 D 110 mm, execuție 4 branșamente apă potabilă DN 40 și montaj hidrant subteran Dn 80 mm;
- se continuă lucrările de extindere rețea apă potabilă și rețea de canalizare pe strada Cetății;
- s-a dezafectat branșament OL 114 pe strada Nicolae Bălcescu la Grupul Școlar Oltchim;
- s-au montat ramă capac pe străzile Mitropolit Filaret și Gib Mihăescu și gură de scurgere pe strada Danil Ionescu;
- s-a executat un racord canalizare pe strada Ostroveni;
- au fost curățate manual și mecanizat căminele de pe străzile: Matache Temelie, Dacia, Mihai Eminescu, Pandurilor și Luceafărului;
- ​s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
- s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;

​REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Independenței – bl. 6, str. Morilor, str. Mihai Eminescu – bl. C11 și C13, Antim Ivireanu, str. Schitul Troianu, str. Nicolae Bălcescu, str. Matei Basarab – bl. 29, 132, 133, str. Calea lui Traian – bl. S13, str. I. L. Caragiale – bl. A34, str. General Magheru – bl. S1, str. Dem Rădulescu, str. Dacia – bl. 86, str. Depozitelor, str. Constantin Brâncoveanu – bl. 1, str. Doctor Hacman, str. Regina Maria – bl. C, str. V. Olănescu – bl. C10, str. Remus Popescu, str. Henri Coandă, str. Dobrogeanu Gherea, Emil Avrămescu, str. Republicii – R34, str. Aurelian Sacerdoțeanu, str. Mihai Viteazu – bl. 101 și B5 ;

84 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 84 apometre, dintre care 83 verificate și înlocuite și 1 montaj apometru nou. De asemenea, au fost realizate lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 10 avize de amplasament și 3 avize tehnice.

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.