Meta
Realitatea Vâlceană

Raportul activității APAVIL SA în intervalul 2-8 noiembrie 2019

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 02-08 noiembrie 2019 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: : Florilor – bl. 38, General Magheru – bl. S2, Iancu Pop nr. 2, Intrarea Cetățuia nr. 15, Buda intersecție cu Constantin Stănciulescu, Aurelian Iustinian Marina nr. 68 – 70, Carol I intersecție cu Colonel Bădescu și Regina Maria intersecție cu V. Olănescu.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe strada Cetății.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-au montat 30 m țeavă rețea apă potabilă PE D 110 mm pe strada Cetății;
- s-au executat 3 branșamente apă, țeavă apă potabilă PE D 32 mm pe strada Cetății;
- s-au montat 24 m țeavă rețea de canalizare menajeră PVC 250 mm pe strada Cetății;
- s-au înlocuit 48 m țeavă OL cu țeavă PEHD PN 10 D 400 mm pe strada Ferdinand intersecție cu Bulevardul Tudor Vladimirescu;
- au fost ridicate la cotă cămine de canalizare pe străzile Tineretului – bl. S2, Marin Preda – A35/I și I. L. Caragiale – A35/II;
- s-a repoziționat capac cămin canalizare pe strada Libertății nr. 11;
- s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
- s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;

​REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Ostroveni – blocurile A20, A21, C5, C7 și C32; str. Nicolae Iorga – blocurile A27 și C10; str. Henri Coandă; str. Splaiul Independenței – blocul 1;

21 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 21 apometre, dintre care 19 verificate și înlocuite și 2 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 22 avize de amplasament și 2 avize tehnice.

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.