Meta
Realitatea Vâlceană

Raportul activității APAVIL SA, în perioada 03-09 august 2019

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 03-09 august o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Știrbei Vodă nr. 220, Antim Ivireanu și Eroilor intersecție cu strada Ion Referendaru.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Apusului, Splaiul Independenței – Bl. 6, sc. C-D, Antim Ivireanu intersecție cu strada Morilor, Antim Ivireanu (parcare poliție), Râureni nr. 191, Morilor nr. 147, Piața Centrală PT 13, Știrbei Vodă nr. 220, Eroilor intersecșie cu strada Ion Referendaru

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- a fost înlocuit robinetul general (înainte de apometru) 2”, pe strada General Magheru Bl. S1, sc. D;
- s-a montat vană D 80mm și s-a înlocuit hidrantul subteran D 80mm în zona Pieței Centrale (lângă Bl. D);
- au început lucrările de extindere rețea apă potabilă cu țeavă PEHD PN 10 D 110mm – 40m și canalizare cu țeavă PVC D 250mm, pe strada Schitul Troianu;
- a fost înlocuit tronsonul din țeavă Ol 2” cu țeava PEHD PN 10 D 63mm pe strada General Magheru – Bl. S1, sc. F-G;
- a fost ridicat la cotă un cămin canalizare în Piața Ostroveni și o gură de scurgere pe Bd. Dem Rădulescu;
- ​au fost ridicate la cotă guri de scurgere și a fost refăcută suprafața carosabilă pe str. Carol I;
- s-a executat un racord de canalizare pe str. Nicolae Iorga – Bl. A24/1;
- ​s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
- s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Colonie Nuci, Pasajul Dacia, str. Știrbei Vodă – Bl. P1, sc. A; str. Decebal – Bl. G159, sc. B; str. Livezi nr. 91; str. Tineretului – Bl. B5, sc. C, str. Aleea Stejarului – Bl. C1; str. Râureni nr. 76; str. I.C. Brătianu – Bl. C18, sc. A și B; str. Danil Ionescu nr. 12; str. Aleea Panseluțelor – Bl. C27; str. Mihai Eminescu – Bl. B12; str. Calea lui Traian – Bl. L și Bl. 23; Bd. Pandurilor – Bl. A8/2, sc. A și B; str. Nicolae Iorga – Bl. A30, sc. A, B și C; str. Eugen Ciorăscu – Bl. A49; str. Regina Maria – Bl.L, sc A; Bd. Tineretului – Bl A11/1, sc C.

15 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 15 apometre, dintre care 4 verificate și înlocuite și 11 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 6 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 17 avize de amplasament și 6 avize tehnice.

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.