Meta
Realitatea Vâlceană

Raportul activității ITM în decembrie: Șase persoane depistate “la negru”, amenzi și trei accidente de muncă. Măsuri dispuse

În luna decembrie 2020 Serviciul Control Relaţii de Muncă a efectuat 120 controale, fiind dispuse 325 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi contractului colectiv de muncă.
Au fost aplicate 35 sancţiuni contravenţionale, din care 15 avertismente şi 20 amenzi în valoare de 143.100 lei.
În timpul controalelor au fost identificate 6 persoane primite la muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă.
A fost depus un contract colectiv de muncă şi două acte adiţionale.
“Principalele neconformităţi constatate în controalele efectuate au fost:
- neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă
- netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic;
- neîntocmirea foilor colective de prezenţă;
- nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control;
- neplata drepturilor salariale;
- neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă;
- neacordarea repausului săptămânal ;
- neplata orelor suplimentare ;
- neplata orelor de noapte;”, a declarat Ion Tănăsoiu, șeful ITM Vâlcea.

SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
​​În luna decembrie 2020, Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă a efectuat 75 de controale, fiind dispuse 226 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Au fost aplicate 226 sancţiuni contravenţionale, din care, 224 avertismente şi 2 amenzi în valoare de 16.000 lei. În luna decembrie 2020 au fost înregistrate 3 accidente cu incapacitate temporară de muncă.
“Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim:
- asigurarea controlului medical la angajare şi periodic;
- asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime;
- evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale;
- elaborarea planului de prevenire şi protecţie ;
- efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă;
- dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru;
- dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie;
-s-a dispus efectuarea corespunzatoare a determinarilor pentru monitorizarea noxelor, la locurile de munca unde noxele depasesc valorile admise;
- asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului”, a mai adăugat Ion Tănăsoiu, inspectorul șef al ITM Vâlcea.

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.