Meta
Realitatea Vâlceană

Salariul de bază minim brut pe ţară valabil în anul 2014

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte că, începând cu 1 ianuarie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 850 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună, reprezentând 5,059 lei/oră.
De asemenea, începând cu 1 iulie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună, reprezentând 5,357 lei/oră.
Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei stabilirea de salarii sub nivelul celui prevăzut mai sus, pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă.

Bază legală: Hotărârea Guvernului nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703/2013.

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.