Meta
Realitatea Vâlceană

Trei posturi scoase la concurs de APAVIL

ANUNȚ privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi în cadrul Centrului Exploatare Rm. Vâlcea, Sector Rețele Canal:
- 1 post instalator
- 1 post mecanic utilaj
- 1 post zidar

Concursul constă în probă scrisă, probă practică și interviu și se vor desfășura în cadrul Sectorului Stație Epurare Ape Uzate al societății APAVIL S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu, nr. 23 – proba scrisă, iar în cadrul Sectorului Rețele Canal, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Florilor, nr. 6 – proba practică și interviul.
Concursul se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:
- selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 23.09.2020, ora 1200
- proba scrisă se va susține în data de 28.09.2020, ora 0900
- proba practică și interviul se vor susține în data de 02.10.2020, ora 09:00

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 22.09.2020, ora 12:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07:00 – 15:30 și vineri între orele 07:00 – 13:00.

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.