Meta
Realitatea Vâlceană

17 persoane “ la negru”, depistate de ITM în luna martie. 114 controale, cinci accidente de muncă, deficiențe constatate. Măsuri dispuse

Activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea în luna martie 2021

​RELAŢII DE MUNCĂ
În luna martie 2021 Serviciul Control Relaţii de Muncă a efectuat 114 controale, fiind dispuse 305 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi clauzele din contractului colectiv de muncă şi contractul individual de munca.
Au fost aplicate 27 sancţiuni contravenţionale, din care 11 avertismente şi 16 amenzi în valoare de 356.800 lei .

În timpul controalelor au fost identificate 17 persoane primite la muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă. Au fost depuse 7 contracte colective de muncă şi 1 act adiţional la CCM.

Principalele neconformităţi constatate în controalele efectuate au fost:
- neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă
- netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic;
- neîntocmirea foilor colective de prezenţă;
- nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control.
- neplata drepturilor salariale ;
- neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă;
- neacordarea repausului săptămânal ;
- neplata orelor suplimentare ;
- neplata orelor de noapte.

SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
În luna martie 2021, Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă a efectuat 85 de controale, fiind dispuse 284 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Au fost aplicate 284 sancţiuni contravenţionale, din care 3 amenzi în valoare de 19.500 lei şi 281 avertismente.
În luna martie 2021 au fost înregistrate 5 accidente de muncă, a căror urmare a fost incapacitate temporară de muncă.

Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim:
- luarea măsurilor tehnice şi organizatorice, necesare pentru commbaterea răspândirii virusului SARS-COV2
- asigurarea controlului medical la angajare şi periodic;
- asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime;
- evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale;
- elaborarea planului de prevenire şi protecţie ;
- efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă;
- dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru;
- dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie;
-s-a dispus efectuarea corespunzatoare a determinarilor pentru monitorizarea noxelor, la locurile de munca unde noxele depasesc valorile admise.
- asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.

Informațiile ne-au fost furnizate de Ion Tănăsoiu, inspector șef al ITM Vâlcea.

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.