Meta
Realitatea Vâlceană

ITM: Acțiune de verificare a respectării normelor SSM la echipamente și tehnologii de exploatare în parchetele forestiere, dar și la transportul masei lemnoase

Acţiune de verificare a respectării prevederilor legale de securitate şi sănătate în muncă în ceea ce priveşte modul de utilizare a echipamentelor de muncă şi a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere.

În activităţile desfăşurate în cadrul sectoarelor de activitate silvicultură şi exploatare forestieră lucrătorii se confruntă, de cele mai multe ori, cu un mediu de muncă neprielnic, condiții de muncă dificile, cu factori de risc de accidentare cu consecinţe mortale sau foarte grave.

Din analiza dinamicii accidentelor de muncă la nivel naţional, înregistrate pe parcursul anilor 2017-2020, a rezultat faptul că în aceste domenii de activitate nu numai că numărul de accidente de muncă s-a menţinut la un nivel ridicat, dar acesta a crescut sensibil de la un an la altul, astfel:
- în 2017 – 81 accidente de muncă din care 13 mortale;
- în 2018 – 85 accidente de muncă din care 15 mortale;
- în 2019 – 86 accidente de muncă din care 12 mortale;
- în 2020 (9 luni) s-au înregistrat deja 62 accidente de muncă din care 13 mortale.

Având în vedere cele menţionate mai sus, pe parcursul trimestrului I şi trimestrului al IV-lea din anul 2021, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea a demarat acţiuni de conştientizare şi control vizând modul de respectare a prevederilor legale de securitate şi sănătate în muncă în ceea ce privește modul de utilizare a echipamentelor de muncă şi a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere.
Obiectivele acţiunii sunt:
- Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi de exploatare forestieră, precum şi activităţi de transport tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere;
- Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor din domeniul de activitate exploatare forestieră în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi luarea tuturor măsurilor necesare în vederea prevenirii accidentelor de muncă;
- Eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în activităţile specifice ale societăţilor comerciale din domeniul exploatărilor forestiere.

“În trimestrul I al anului 2021 au fost efectuate controale la 16 unităţi economice din domeniul silviculturii şi exploatării forestiere, fiind constatate 73 de neconformităţi pentru care au fost aplicate 73 sancţiuni contravenţionale.
În etapa a II –a a fost verificat stadiul de realizare a măsurilor dispuse la cele 16 societăţi controlate în trim. I 2021, nefiind constatate neconformităţi”, a precizat Ion Tănăsoiu, șeful ITM Vâlcea.

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.