Meta
Realitatea Vâlceană

ITM: Trei persoane depistate “la negru”, cinci accidente de muncă. Controale, amenzi și măsuri dispuse pentru neconformități

În luna mai 2021 Serviciul Control Relaţii de Muncă a efectuat 144 controale, fiind dispuse 408 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi clauzele din contractului colectiv de muncă şi contractul individual de muncă. Au fost aplicate 35 sancţiuni contravenţionale, din care 24 avertismente şi 11 amenzi în valoare de 98.600 lei.
În timpul controalelor au fost identificate 3 persoane primite la muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă. Au fost depuse 6 contracte colective de muncă și 1 act aditional la contractul colectiv de muncă.
Principalele neconformităţi constatate în controalele efectuate au fost :
- neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă
- netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic;
- neîntocmirea foilor colective de prezenţă;
- nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control.
- neplata drepturilor salariale ;
- neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă;
- neacordarea repausului săptămânal ;
- neplata orelor suplimentare ;
- neplata orelor de noapte.

SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
​​În luna mai 2021, Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă a efectuat 56 controale, fiind dispuse 242 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Au fost aplicate 242 sancţiuni contravenţionale, din care 3 amenzi în valoare de 23.000 lei şi 239 avertismente. În luna mai 2021 au fost înregistrate 5 accidente de muncă, a căror urmare a fost incapacitate temporară de muncă şi 0 accidente mortale.
Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim:
- luarea măsurilor tehnice şi organizatorice, necesare pentru commbaterea răspândirii virusului SARS-COV2
- asigurarea controlului medical la angajare şi periodic;
- asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime;
- evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale;
- elaborarea planului de prevenire şi protecţie ;
- efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă;
- dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru;
- dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie;
-s-a dispus efectuarea corespunzatoare a determinarilor pentru monitorizarea noxelor, la locurile de munca unde noxele depasesc valorile admise.
- asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.

Informațiile ne-au fost furnizate de Ion Tănăsoiu, inspectorul șef al ITM Vâlcea.

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.